Motkrefter i koronadugnaden må stoppes

EVALUERES: Hvordan nå inn til alle deler av innvandrerbefolkningen må bli tema i evalueringen av pandemien. 

Ekstradugnaden må lykkes bedre

Folkebladet på lederplass fredag 20. november
leder

Innvandrere utgjør — alle kategorier medregnet — 15 prosent av befolkningen her i landet. På forrige ukestatistikk fra Folkehelseinstituttet figurerte denne gruppen med 37 prosent av alle registrerte koronatilfeller. Andelen har vært økende, og danner nå et toppunkt for pandemiperioden. Over 50 prosent av koronapasientene som nå legges inn på sykehus, er født i utlandet.

Statsminister Erna Solberg hadde all grunn til å varsle en «ekstra dugnad blant innvandrere og minoritetsbefolkningen». Blant de første skrittene var å invitere representanter for en rekke innvandrermiljøer til et møte for å drøfte årsakene til den urovekkende utviklingen, med sikte på å spisse til noen nye strategier.

Det er et sammensatt bilde myndighetene her står overfor. Smittestatistikken toppes av polske arbeidsinnvandrere. På de neste plassene kommer fem afrikanske og asiatiske fødeland, foran Sverige.

Følgelig handler det om et mangfold av årsaker til smittespredningen — og tilsvarende utfordringer med å utforme treffsikre mottiltak mot den urovekkende utviklingen. Å skjerpe regler og kontroll overfor arbeidspendlere fra land i vårt nærområde er blant de enklere oppgavene.

Mer krevende er det å møte forhold som parallellsamfunn med streng klanstyring og lav tillit til myndighetene, misforstått frykt for å at positiv koronatest kan medføre utvisning, og mangelfulle norskkunnskaper.

Mer utbredte årsaker kan være at innvandrere er overrepresentert også i særlig smitteutsatte yrker, og når det gjelder trangboddhet. Listen er lang, slik også Frps Jon Helgheim påpekte i NRKs Politisk kvarter nylig — før han konkluderte med at innvandrere bryr seg mindre om smittevern enn andre folk.

Hvordan Norge takler pandemien skal grundig evalueres. Hvor ligger de såkalte læringspunktene for regjeringen og helsemyndighetene? Arbeidet med å nå ut — eller egentlig inn — til alle deler av innvandrerbefolkningen blir et tema i denne forbindelse.

Her må den ekstradugnaden Solberg annonserer lykkes bedre enn dugnaden hittil. Helgheim har selvsagt rett i at integrering er et nøkkelord. Men å hamre i vei med en «oss og dem»-retorikk bidrar til det motsatte, og dermed til å styrke ekstradugnadens motkrefter.

Minileder: Fare — for snø?

Torsdag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for snø. Nordlys fulgte opp med «Her ligger snøbygene — vil treffe Troms i formiddag». Og Folkebladet rigget opp live-kamera og lokket leserne med «Se nå: Det snør, det snør...».

I gamle dager kalte vi det en liten snøeling.