Intensivert jakt på mobil i bil

FIKLING: Lang flere burde vært knepet for mobilfikling under kjøring. 

Stadig flere lever sine liv på skjermen

Folkebladet på lederplass torsdag 19. november
leder

Stadig oftere ser vi at politiet, også i vår region, «fanger» syndere som bruker mobiltelefonen mens de kjører. Denne jakta bør intensiveres, samtidig som det drives holdningskampanjer. Nå melder nederlandsk politi om gode erfaringer med kameraovervåking i trafikken for å knipe mobilsyndere. Systemet er tilsvarende det som brukes til bompengeinnkreving langs norske veier, døgnet rundt i all slags vær.

Like systematisk blir dermed registreringen av sjåfører som «bare skal svare på en melding» eller «bare slå opp et telefonnummer», som det heter i en uttalelse fra myndighetene i Nederland, gjengitt i bladet Motor. At distraksjon bak rettet kan være like trafikkfarlig som å kjøre i rus, og at det utgjør en økende ulykkesårsak, er dokumentert med all tydelighet. Så spørsmålet melder seg med tyngde: Bør vi gjøre som i Nederland?

Lovforbudet mot å fikle med mobilen bak rattet har solid støtte i befolkningen. Trolig oppfattes det også som nødvendig når det nå ligger an til en økning i bøtestørrelse og prikkbelastning i førerkortet. Dessuten synes det å være en utbredt oppfatning at langt flere burde ha vært knepet for mobilfikling under kjøring.

De 16.325 som fikk forenklet forelegg i fjor er nok bare toppen av et trafikkfarlig isfjell. Så spørsmålet blir egentlig: Hvor omfattende kontroll ønsker vi? Hvor langt bør vi flytte grensene rundt personvernet denne gangen?

Grenseflyttingen bør ha en permanent fartskontroll. I det aktuelle systemet er det imidlertid bare mobilen og hendene som fanges opp, altså vesentlig mindre enn dagens fotobokser og slik sett et sterkere personvern.

Men som NAF-advokat Jens Christian Riege påpeker kan det da bli en utfordring å påvise hvem som kjørte bilen, når en sak havner i retten og bilens eier hevder at en annen satt bak rattet. Slike problemstillinger må overveies grundig, med personvernet som rettesnor, i den diskusjonen vi nå bør få om å adoptere ideen fra Nederland.

Men så har det seg jo sånn at stadig flere lever en stor del av sine liv på skjermen. For nye generasjoner er det tilsynelatende der det egentlige livet utfolder seg. Og skjermen på dashbordet er blitt større og med stadig flere funksjoner. En sjåfør forklarte nylig et trafikkuhell med at han hadde blitt litt for opptatt av å følge med på en film.

Overvåkingskameraer vil bare fange inn en flik av problemet, men vil kunne bidra i det krevende holdningsdannende arbeidet.

Minileder: Bli lys!

Det er ikke politisk flertall for å slukke veilys i Senja.

Så da fortsetter jakten på mulige budsjettkutt andre steder — med lys og lykte.