Aps grep for å «se» distriktene er positivt

VERDIER: Det er viktig at man ser at distriktene betyr en forskjell for nasjonen i verdiskapning.  Foto: Ronny Trælvik

leder

Et knapt år før stortingsvalget har Arbeiderpartiet klekket ut 60 tiltak for distriktene. Det kan selvfølgelig være en effektiv måte å obstruere Senterpartiets sjarmtokt gjennom landet på, men kan også være en elegant tilpasning til tankegodset til en framtidig regjeringspartner. Under alle omstendigheter er det en fordel at politikerne og partiene er i stand til å løfte blikket fra navlen.

La oss slå fast en gang for alle: Det er fornuftig av rikspolitikerne å holde i hevd noen gamle visdomsord, som å ta hele landet i bruk og være levende opptatt av hvordan man sikrer vekst og velferd utenfor byene.

Hvis det er noe Senterpartiet har klart på utmerket vis de siste årene, så er det å kommunisere ut at de faktisk ser og bryr seg om distriktene. Det er faktisk ingen naturlov at sentralisering gir bedre effekt for samfunnsmaskineriet — så må Sp leve med at de framstår som vel strutseaktig i sin redsel for framtida.

De har imidlertid på galant måte klart å manøvere de politiske stegene ut av ballsalene og inn på torgene rundt om i landet, i så stor grad at regjeringen har oppnevnt distriktsminister, at Arbeiderpartiet har valgt en nestleder fra nord — og samtidig funnet det betimelig å komme med 60 distriktstiltak.

I dette ligger det en innrømmelse av at de ikke har vært på «ballen» og latt Senterpartiet sjonglere med velgerne, men vi velger altså å være grunnleggende positive til at de bryr seg.

Det er begrenset hva man får til i en globalisert verden, blant annet når det gjelder bosetting, men det er rimelig åpenbart at det ikke blir bedre om man gir opp, låser døra og kaster nøklene. Det blir ikke lys i husan av akkurat den logikken. Vi er ikke nødvendigvis tilhenger av at Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller andre setter på valgflesk-grillen og lover gull og grønne skoger, som umiddelbare milliardinntekter i kommunekassene. Det kan minne om avlat og løfter med kort holdbarhetstid, offertanker som er gått litt ut på dato.

Det er mer betimelig strukturelle tiltak som faktisk viser at man har trua på distriktene og sentrene, at man ser at distriktene betyr en forskjell for nasjonen, i form av inntekter fra fiskeri, havbruk, energi, bergverk, olje og gass og turisme. Denne tilretteleggigen innebærer at man faktisk ser at etterslepet på fylkesveiene har en kostnad, at man ikke konstruerer reformer som sentraliserer for å sentralisere, uten at man rent faktisk har gjort nøye vurderinger.

Hugger de av greina, rammer det oss alle, også de som ser hvor viktig verdigskaping, suverenitet og tilstedeværelse er for hele nasjonen. Da er det positivt at eventuelle Ap-statsråder får med seg et diktat, gjerne laminert, hvor de faktisk blir minnet om at det offentlige tjenestetilbudet skal være bra også utenfor byene.

Minileder: Digitale kutt

All møteaktivitet i Senja kommune blir digital i tida framover.

Digitale kutt-møter, med andre ord.