«Vi må snakke med barna om mobilen»

MINIleder

MOBIL: Det avdekkes tilfeller hvor ungdom utsettes for svindel med både sex og penger. 

Snoking uten samtykke er neppe å anbefale

leder


Er det greit å holde øye med hva ungene driver med på mobilen? Og hvordan bør overvåkingen i så fall foregå? I en fersk Norstat-undersøkelse for Røde Kors og Telenor svarer drøyt halvparten av foreldrene at de har gått inn og sjekket uten at barna har visst om det. Nesten like mange barn og unge synes det generelt blir for mye innblanding i deres digitale liv.

Undersøkelsen viser et betydelig behov for bedre kommunikasjon. Foreldre og barn må simpelthen snakke mer sammen, fysisk, om digitale plattformer og nettsteder. For det trengs neppe flere undersøkelser når det gjelder nødvendigheten av å etablere trygge mobilvaner i ung alder; Hvor mange foreldre har ikke møtt tredjeklassingens argument om at alle de andre har fått både iPhone og nettbrett?

Foreldrenes bekymring for hva som foregår på mobilen er da også vel begrunnet. Seks av ti i undersøkelsen peker på problemet med digital mobbing. Det barn og unge her utsettes for, kan være langt verre enn det som er synlig i skolegården — og som skolen har en lovfestet plikt til å hindre.

Plikten åpner selvsagt ikke for overvåking av elevenes mobilaktiviteter. Men både foreldre og skole må være seg bevisst det digitale trusselbildet.

Den noe spesielle trenden med å utveksle nakenbilder av seg selv, fører lett til det som med en underdrivelse heter uønsket spredning. Videre avdekkes det alvorlige tilfeller hvor ungdom og også barn utsettes for svindel, det kan gjelde både sex og penger.

Derfor er det riktig og viktig at problemstillingene rundt mobilbruk nå inngår skolens læreplaner. Muligheten må benyttes til å få i gang gode samtaler, basert på oppdatert digitalkunnskap. Oppgaven må naturligvis fordeles mellom skolen og foreldrene.

Dette stiller krav om å følge med på nye plattformer som griper om seg. Det er en stund siden ungdommen døpte om Faceboook til «Vi over 60». Det beste rådet til foreldre er simpelthen å engasjere seg i avkommets digitale liv, vise positiv interesse.

Kontroll kan være nødvendig, men snoking uten samtykke er neppe å anbefale. Og behovet for samtale, i ordets egentlige betydning, viser seg jo også når mer enn èn av tre unge i undersøkelsen har opplevd at foreldrene legger ut bilder av dem uten å spørre først.

Minileder

Motvind

Havila, som skulle bryte Huritgrutens monopol på norskekysten fra 1. januar, har nå søkt staten om å slippe å seile.

Motvinden for hurtigruta øker i styrke.