Vaksine-skepsis kan ikke bare avfeies

Skepsis må tas på dypeste alvor

Folkebladet på lederplass fredag 16. oktober 2020

SKEPSIS: Bare seks av ti nordmenn sier de vil ta vaksine mot koronaviruset.  Foto: Heiko Junge / NTB

leder

Skepsisen mot å vaksinere seg mot covid-19 øker, både i Norge og i Europa. Vaksine-skepsisen kan ikke bare avfeies — her må helsemyndighetene både sentralt og lokalt ta grep og sørge for god informasjon og kommunikasjon — ikke minst rettet mot de som er i risikogruppene. I kampen mot koronapandemien er effektive og trygge vaksiner den beste og raskeste vegen tilbake til hverdagen.

I juni svarte syv av ti nordmenn at de vil ta vaksine mot koronaviruset. I september var dette tallet sunket til seks av ti, viser en undersøkelse Kantar har gjennomført for Norges forskningsråd. Tallene forteller at skepsisen i Norge er større til covid-19-vaksine enn til andre vaksiner.

I Europa er skepsisen enda større, og sterkest i Frankrike, der bare 47 prosent oppfatter det som trygt å ta vaksinen. Skepsisen er gjennomgående større i rike land enn fattige land.

Verden venter desperat på en effektiv vaksine mot koronaviruset. At slike vaksiner så raskt som mulig må nå så mange mennesker som mulig, er en selvfølge. Men det handler ikke bare om å utvikle vaksiner og produsere dem i store nok kvantum så fort som mulig. Skal folk være villige til å la seg vaksinere, må også terskelen til å ta vaksinen bli så lav som mulig.

Den første og viktigste terskelen vil forhåpentligvis være passert innen kort tid, når vaksinen er utviklet, testet ut og godkjent. Så vil det handle om å få produksjonen stor nok til massedistribusjon. Norge vil da være sikret tilgang gjennom avtalen vi har med EU om videresalg av vaksiner fra Sverige. Ifølge helseminister Bent Høie kan vaksineringen forhåpentligvis starte tidlig neste år — trolig først for helsepersonell og folk i risikogrupper, så som et generelt tilbud til befolkningen.

En slik tilgang betyr imidlertid ikke at folk vil la seg vaksinere, noe flere undersøkelser bekrefter. Skepsis til vaksiner kan gjøre at for mange vegrer seg og takker nei — og at effekten av vaksineringen dermed ikke blir så god som den burde være.

Helseministeren lovte tirsdag at vaksiner mot covid-19 skal være gratis for alle. Dette er et godt grep som kan gjøre det enklere for flere å si ja. Neste steg må være lage en strategi for gjennomføringen, i et tett samarbeid mellom kommuner, sykehus og sentrale helsemyndigheter. Målet må være færrest mulig praktiske hindringer, og god og troverdig informasjon og kommunikasjon — som gjør at folk føler seg trygge og forstår viktigheten av å ta vaksinen — ikke bare for seg, men for alle i våre omgivelser og samfunnet som helhet. Vaksine-skepsisen kan ikke avfeies — den må tas på dypeste alvor.

Minileder: Ny ungdom

Folkebladet har denne uka omtalt Torbjørg (75) som skjøt en elgokse på 250 kilo, og Jenny (88) som har tatt sin første tatovering.

De eldre ruler fullstendig i Midt-Troms!