Ikke bare øl og snus på grensa

Helseeffekten av en priskrig på alkohol, sukker og tobakk er i beste fall uviss

Folkebladet på lederplass tirsdag 13. oktober 2020

PÅ GRENSEN: At grensehandelen er på lavmål for tida, skaper oppgang for norske butikker.  Foto: Trond Sandnes

leder

Stengte grenser til nabolandene har sendt omsetningen rett til værs i grensenære norske dagligvarebutikker. Denne koronaeffekten trengte man ikke være økonom for å forutse, og politikerne virker heller ikke overrasket. Salgsboomen har skapt mange nye arbeidsplasser, men stort sett midlertidige. Naturlig nok, for før eller senere må man regne med at forholdene normaliserer seg.

Det er vanskelig å si hva koronastengningen kan ha gitt av varige endringer i nordmenns handlevaner. Så hvilke tiltak kreves for å demme opp for nye bilkøer over grensen?

I forslaget til neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til visse avgiftsreduksjoner på sukkerfri brus, et av de populære produktene i grensetrafikken. Frp posisjonerer seg for budsjettforhandlinger med sterke krav om avgiftskutt for lokkevarer på bred front.

Og det kan vanskelig bestrides at både øl, snus, tobakk, sukkerholdig brus og søtsaker utgjør merkbare deler av handelslekkasjen. De høye norske avgiftene på slike varer har imidlertid en helsemessig begrunnelse. Og hvor mye mer ville nordmenn drikke og røyke med en gradvis harmonisering av norsk og svensk avgiftsnivå? Frp har sannsynligvis et poeng i at hamstringen på «harryturer» også driver opp forbruket.

Dette gjelder for øvrig ikke bare de grensenære distriktene. Ifølge en undersøkelse fra Norges Handelshøyskole handlet seks av ti nordmenn i Sverige i fjor. I diskusjonen om avgiftskutt blir også statens avgiftstap et moment, i alle fall for partier med helhetsansvar.

Å se tapte avgifter opp mot gevinstene ved økt omsetning og sysselsetting og færre på ledighetstrygd, er imidlertid et regnestykke flere ukjente x-er og y-er. Dette er noe finansdepartementet nå får bryne seg på.

Men hverken Frp eller andre bør stirre seg blinde på de nevnte lokkevarene. Billig kjøtt og ost lokker også kunder fra landet med matvarepriser på europatoppen. Det bidrar også at svenske lønninger ligger godt under de norske. Å harmonisere landbrukspolitikk og lønnsutvikling med nabolandet virker lite aktuelt, mens helseeffekten av en priskrig på alkohol, sukker og tobakk i beste fall er uviss.

Noen gradvise avgiftskutt blir det nok, men neppe som en «quick fix» mot grensehandel.

Minileder: Nedslående?

«Nedslående nyheter for deg som ikke ser fram til vinteren», skriver Folkebladet.no.

Det er ikke verre enn at det kan komme litt snø. Vi står han vel av, denne gangen også.