Viktig samarbeid mellom bykommuner

SAMARBEID: Et viktig samarbeid mellom Senja, Harstad og Tromsø er kommet i gang. 

leder

Tromsø, Harstad og Senja er ikke bare tre av Nord-Norges største kommuner, men de bindes også sammen av ei enkelt hurtigbåtrute, linje nummer to. Ordførerne i de tre kommunene har nå i sommer gått sammen om et felles samarbeid, ettersom de folkerike kommunene deler både en rekke muligheter og utfordringer, samt geografisk nærhet.

Under et samarbeidsmøte i Gryllfjord på Senja sist uke ble de tre ordførerne enig om å samarbeide om fire omforente satsningsområder: Fiskerihavner, gang- og sykkelveier, fergeforbindelser og desentraliserte studietilbud.

Desentralisering av utdanning er noe Tromsø som vertskommune for universitetet bør ivre for. På sikt blir ikke Tromsø bedre enn byen er sammen med kommunene rundt seg. Da er utdanning det viktigste å jobbe for. Særlig utdanning av lærere og sykepleiere — og andre innen helsefaget — bør i enda større grad tilrettelegges for at studentene kan ta ute i distriktene. Det er også et grunnleggende viktig bidrag til at ungdommen blir værende i distriktene.

Nord-Norges studenter presterer under landssnittet, og det er ikke hodene til elevene det er noe galt med. Derfor må vi sørge for å gi solid utdanning til lærerne som ønsker å undervise i distriktet.

De tre kommunene deler et etterslep og behov for midler til å ruste opp sine fiskerihavner. I ei tid hvor næringslivet har fått en knekk, bør politikerne se verdien av å satse på bærekraftige, sikre og tradisjonelle næringer som fiskeri.

Det er også nødvendig med økt politisk arbeid om fergeforbindelser. Det er for eksempel håpløst at fylkestinget sa nei til helårs fergeforbindelse mellom Brensholmen og Botnhamn, til tross for at regjeringa har tilbudt seg å ta halve kostnaden i to år. Det hadde neppe skjedd med et samlet, politisk påtrykk fra de tre nevnte ordførerne.

Det er også forfriskende at gang- og sykkelstier er blant de prioriterte områdene. Alle vet hvor verdifullt det er å kunne sykle utenfor de mest trafikkerte veiene på de mest sentrale trafikkårene. Det skaper trygghet for både bilister og syklister.

Samarbeid skjer best når det ikke skjer i form av formelle dagsmøter i statlig regi, på upersonlige hoteller hvor seminarpraten henger tjukt i luta. Samtidig trenger man ikke dra på inspirasjonsturer til europeiske storbyer, slik mange lokal- og regionalpolitikere hadde vane for på midten av 2000-tallet. Det kan være vel så lærerikt å dra til Senja.

Det er derfor prisverdig av ordførerne Gunnar Wilhelmsen (Tromsø), Tom-Rune Eliseussen (Senja) og Kari-Anne Opsal (Harstad) når de etablerer et samarbeid mellom de tre kommunene.

Minileder: Turistfiske

Fra 2021 reduserer myndighetene kvotene for turistfiske.

Kanskje en idè å først få turistene tilbake?