Ta lokalområdet i bruk i ferien

LOKALT: Å feriere lokalt blir alternativet for svært mange av oss denne sommeren. Her fra Hamn i Senja. 

Ingen krisepakker kan fullt ut kompensere for inntektstapet

Folkebladet på lederplass torsdag 4. juni
leder

Lokalområdet vårt er fullt av naturperler og potensielle opplevelser. Mange av dem har vi som bor her aldri sett eller tatt i bruk. Nå er sjansen her. Paradoksalt nok kan koronapandemien føre oss nærmere vårt eget lokalmiljø, også når vi skal feriere. Å ta lokalområdet i bruk denne sommeren kan bidra til at mange av oss blir mer kjent med Midt-Troms.

Koronapandemien utelukker vanlige ferieland, og ferien vi hadde planlagt i 2020 har for mange gått i vasken. Nordmenn har kuttet feriebudsjettet med 16.000 kroner per husstand — ifølge en undersøkelse fra Virke Reiseliv. Hovedforklaringa er reiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Utenlandsferien er for mange ikke mulig å gjennomføre, Bare Danmark framstår nå som et mulig alternativ til ferie i eget land.

Mange er dessverre tvunget til å kutte i feriebudsjettet. Koronapandemien har ført Norge inn i en arbeidsledighetskrise — mer enn 300.000 mennesker har mistet jobben eller blitt permittert. Mange av dem er kanskje nødt å droppe ferien dette året. De som fortsatt har jobb og normale inntekter bør imidlertid oppfordres til å feriere i Norge. Både fordi Norge er et utmerket ferieland, men også fordi lokalt reiseliv fortjener å bli «oppdaget» og støttet opp om. Og ikke minst; Etter et lang, tøff periode har mange et stor behov for en ferie av normalt lengde for å hente seg inn.

Norsk økonomi er helt avhengig av at vi begynner å bruke penger igjen. Ikke minst reiselivet, inkludert flyselskapene, har behov for at nordmenn erstatter flest mulig av de utenlandske gjenstedøgnene som nå er borte. Tomme holtellrom, utleiehytter, rorbuer og flyseter genererer null inntekter og bare utgifter. Reiselivsbransjen går sin tøffeste sommer i møte etter mange år med opptur. Det er stort sett bare vi nordmenn som kan gjøre noe for å kompensere det enorme tapet — i alle fall deler av det.

Dessverre kan ingen krisepakker fullt ut kompensere for det inntektstapet mange reiselivsbedrifter nå opplever, et tap som blir enda større i løpet av sommeren. Det gjelder store aktører, men også små reiselivsbedrifter med bare to-tre ansatte, som lever på små marginer. Mange av dem har investert mye penger under oppturen de siste årene. Nå forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget. Avdragene forsvinner ikke.

De strengeste smitteverntiltakene er lempet på. Med fornuft og gode rutiner kan vi nå ta mer og mer av hverdagen tilbake. Vi kan også ta ferien i bruk. Det trenger både hver enkelt av oss, norsk økonomi og ikke minst det lokale reiselivet. Bruk Midt-Troms!

Minileder: Klokt vedtak!

Stillingene som kreftkoordinator og diabetessykepleier gjeninnføres i Senja og Sørreisa.

Det skulle bare mangle. Slike viktige stillinger kan ikke mangle!