Rutekutt i lufta — rammer tungt i nord

Flybransjen havner i en ond sirkel hvis etterspørselen svekkes

Folkebladet på lederplass mandag 4. mai 2020

SKJEBNEDAG: Mandag er skjebnedag for Norwegian — selskapet trues av konkurs.  Foto: Jan-Erik Bergstad

leder


Kraftig fall i etterspørselen gir alvorlige rutekutt nordover for både Norwegian og SAS, samtidig som Widerøe allerede i forkant barberte sitt tilbud. Det rammer en hel landsdel — folk flest, næringslivet, turister og pasienter til sykehusene. Dette er såpass alvorlig at både lokal- og regionalpolitikere bør raskt på barrikadene for å etterlyse statlige tiltak.

Flybransjen er samfunnskritisk infrastruktur. Situasjonen er såpass ekstraordinær, at det bør være aktuelt for myndighetene å tre inn med nødvendige tiltak hvis dette vedvarer.

I Nord-Norge er avstandene store og alternativene til flytransport er magre. Derfor bør konsekvensene — spesielt for helsetransport — kartlegges raskt, slik at man kommer igang med avbøtende tiltak.

Det er grunn til å frykte at Korona-pandemiens herjinger vil gjøre ubotelig skade på flytilbudet i årene som kommer, noe som vil ramme næringslivet spesielt hardt, blant annet reiselivsnæringa som allerede ligger med brukket rygg.

Flyselskapene tilpasser seg lavere etterspørsel med store kostnadskutt og enorme innhogg i bemanningen. Det gir rutekutt og en helt ny konkurransesituasjon. Mange steder i nord har vi smertelige erfaringer med hva en monopol-tilstand innebærer for prisnivået – og rutene nordover er neppe høyest prioritert.

Vi både håper og tror på en normalisering av ruter og marked, men det kan dessverre ta lang tid, spesielt hvis Norwegians krise ender med konkurs. I dag, mandag, avgjøres selskapets skjebne i en ekstraordinær generalforsamling. Går selskapet konkurs, betyr det et sterkt svekket rutetilbud og sannsynligvis langt dyrere flypriser.

For lufttrafikken kan dette gi varige spor, blant annet på grunn av mindre mobilitet og reiselyst i personmarkedet. Bedrifter og bransjer blir tvunget til å finne andre løsninger, både for å sikre frakt av varer og nødvendig møtevirksomhet.

Det er både praktisk og miljømessig fordelaktig å benytte digitale plattformer til møter, så det har sine fordeler, men flybransjen havner i en ond sirkel hvis etterspørselen svekkes. Avhengig av krisens varighet, kan det være behov for en rask omstilling for flere bransjer.

Også folk flest, enten man reiser til sykehus, på ferie eller for å besøke slekt og venner, må innstille seg på nye tider — dyrere flypriser og trolig et kraftig svekket flytilbud.

Minileder: En ny etappe

Arctic Race of Norway er avlyst, men arrangørene lover at etappene i 2021 blir de samme som var planlagt i år.

Så får vi bare håpe at siste etappe av koronapandemien er ferdig i god tid før startskuddet går.