«Søringkarantene» gir god effekt

MIN

FØRST: Bardu-ordfører Toralf Heimdal dro først i gang «søringkarantene». Det har fungert. 

Det handler om at helsepersonell ikke skal brukes på andre oppgaver akkurat nå

leder


Nordnorske kommuner og ordførere har fått alt mild refs til solid kjeft for at de velger å være føre vâr i forhold til koronasmitte. Så langt tyder imidlertid alt på at tiltakene disse kommunene har gjort, har vært gode. De har vært tuftet på ansvarlighet og hensynet til egne innbyggere. Og ser vi på smittetallene i nord, fungerer «søringkarantene» godt — og bør derfor videreføres.

Innledningsvis i prosessen hadde vi inntrykk av at smittevern var høyeste prioritet og at kommunenes bidrag, med sin nærhet og innsikt lokalt, var høyt verdsatt. Det var inntil det krasjet med føringene fra Oslo.

Mye tyder så langt på at de strenge karanteneregler har fungert godt — og bidratt til relativt få smittetilfeller. I Midt-Troms er fortsatt smittetallene relativt lave. Om dette holder på lang sikt gjenstår å se, ettersom vi fortsatt er i fase 1, men det handler om at små og sårbare kommuner ikke har nubbsjans til å takle en flom av syke pasienter.

Rundt om i Midt-Troms sitter det kriseledelse-grupper som vet bedre enn de fleste hvilken risiko vi løper ved å mangle det meste av sykehusfasiliteter — flere timer unna selve sykehuset og pustemaskiner. Hadde kommunene tatt situasjonen på hælen kunne situasjonen vært svært vanskelig, for ikke å si uhåndterlig.

Dette har altså kommunenes kriseledelsesgrupper tatt hensyn til. Bardu dro først til med «søringkarantene», og flere andre har fulgt på. Om man ikke har tatt inn over seg alvoret før, er det på høy tid nå. Når en liten kommune i en relativt næringsfattig region «stenger» sine grenser — da er alvor.

Det er naturligvis lett å ironisere over dette, men det handler om at helsepersonell ikke skal brukes på andre oppgaver akkurat nå. Det viser seg at lav aktivitet generelt har betydning for den «innsatsstyrken» man har, jamfør at ambulansehelikoptrene i Tromsø har god kapasitet akkurat nå. Alle forstår at følelsen av brakkesyke gjør både en scootertur og hyttetur velkommen, men de kollektive rådene må tas på alvor.

De som hevder tiltakene er for strenge må aller helst få rett. Aller helst blir få syke og aller, aller helst mister vi ingen. Aller helst får vi enda mer kjeft for å ha dratt til for hardt. I så fall er det kun et bevis på at lederne våre handlet rett.

Minileder

Sommertid

Natt til søndag skal vi stille klokka fram ên time.

Finnes det noen mulighet til å stille den tre, kanskje fire, måneder fram i tid i stedet?