«Vedum, PR-byråer og Målselv-eksempelet»

MINIleder

PR: Trygve Slagsvold Vedum er skeptisk til PR-byråer, men Bengt-Magne Luneng (t.v) er tydeligvis ikke enig... 

Egnet til å svekke folkestyrets ordinære kanaler

leder


Klar melding fra Trygve Slagsvold Vedum til kommune-Norge: «Bruk pengene på flere sykepleiere og lærere, ikke på PR-konsulenter.» Dette er noe Sp-lederen har engasjert seg i gjennom mange år. Men appellen, som han gjentok i VG torsdag, gjør tydeligvis ikke særlig inntrykk — heller ikke blant Vedums egne partifeller. Ett ferskt eksempel er fra Målselv...

I Målselv hyret Sp-ordfører Bengt-Magne Luneng inn kommunikasjonsbyrået First House i et forsøk på omkamp for Bardufoss etter det omtridte stortingsvedtaket som la redningshelikopterbasen til Tromsø. Det kostet kommunen 75.000 kroner, og inkluderte to møter med First House.

Lokalisering av sykehus, traseer og tempo i vei- og jernbaneprosjekter, flytting av høyskoleavdelinger — mange eksempler kunne listes opp hvor kommunestyrer over et politisk spekter gjør bruk av PR-byråer for å vinne fram. Det være seg for å få regissert en omkamp eller for å påvirke den politiske prosessen fram mot et vedtak i regjering eller storting.

Og hvem i PR-byråene er det som betjener kunder fra kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser? Her kan byråene tilby tidligere, framtredende rikspolitikere som kjenner rikspolitikkens irrganger og vet hvilke kontakter som skal opprettes — og hvilke knapper det ellers skal trykkes på. Og som i andre bransjer, kan formodentlig kunden som betaler mest velge på de øvre hyllene.

Nå er det ikke gitt at betalingen gir avkastning. For seks år siden betalte Asker kommune hundretusener for å få fortgang i E18-utbyggingen, foreløpig uten resultater. Og om Ørland i sin tid skal ha brukt seks millioner kroner på PR-bistand, og Bodø 300.000, kan det jo fortsatt tenkes at Stortinget simpelthen fant Ørland best egnet som kampflybase uansett. Men den omfattende profesjonelle bistanden reiser noen viktige, prinsipielle problemer.

For her forsterkes den kjøttvekten som viser at den som har mest ressurser, lettere vinner fram i den politiske beslutningsprosessen. Omvendt blir det i det minste tvilsom bruk av skattepenger hvis kommunen ikke vinner fram. At kommuner øker bruken av private tjenester for å oppnå mer hos staten, er egnet til å svekke folkestyrets ordinære kanaler.

Hvis alle kommuner leier inn hvert sitt PR-byrå, blir det et nullsumspill, påpeker Vedum. PR-byråene ser neppe slik på det når tjenestene faktureres.

Minileder

Bank i bordet?

Sparebanken Nord-Norge leverte i 2019 tidens beste resultat med et overskudd på nesten 2,5 milliarder kroner.

Og nå kan vel bankkundene le hele veien til banken over lavere renter på lån og høyere renter på innskudd?