«Staten må omstille og stramme kraftig inn»

ALVOR: Finansminister Jan Tore Sanner (Høyre) må snu på kronene, mye mer enn før. 

Nye satsinger på budsjettet betyr at noe annet må ut

leder


Vi kan ikke fortsette som før, og tro at Norge vil være en søkkrik oljenasjon herfra til evigheten. Det økonomiske handlingsrommet er allerede blitt betydelig mindre, og utfordringene står i kø. Finansminister Jan Tore Sanner sier det selv, og blir ikke motsagt på dét punktet: «Dere har hørt det før.» Oljeinntektene synker, mens pensjonsutgiftene øker. Norge blir mer likt land uten oljerikdom.

Det noe som krever store omstillinger på mange plan. Den ferske finansministerens tilføyelse om at vi lenge har snakket om de kommende utfordringene, «men nå er vi der», gir nok også en «hørt det før»-opplevelse. Uttalelsene kom under en konferanse om regjeringens forestående perspektivmelding tirsdag — og hadde sterke likhetstrekk med forgjengeren Siv Jensens budskap rundt den tilsvarende meldingen for tre år siden.

Sanner har utvilsomt rett i at det økonomiske handlingsrommet for å legge nye satsinger oppå de gamle, krymper. Men hvordan står det til med det politiske handlingsrommet for nødvendige innstramninger? Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan stå som eksempel på vedtak uten nødvendig utredning, og derfor med et kostnadsanslag som har eskalert fra 365 millioner til 1,5 milliarder kroner. Det som ofte kalles verdens beste sykelønnsordning kan gi en påminnelse om reformer hvor en forsiktig nedjustering i praksis er politisk umulig.

Det statlige selskapet Nye Veier har gitt betydelige besparelser i motorveiutbyggingen. Men Hamar har flere dyre motorveiavkjøringer enn Stuttgart, og én mindre ville vel ha utløst et fakkeltog mot sentralisering.

Det handler om en mer konsekvent kost/nyttevurdering i all offentlig virksomhet og om styrke til å følge opp konklusjonen. På overordnet plan må den nye perspektivmeldingen varsle skjerpede krav til å få en større andel av befolkningen i jobb og samtidig knesette, eller gjenta, prinsippet om at nye satsinger på budsjettet betyr at noe annet må ut.

I utgangspunktet er det bred politisk enighet både om «arbeidslinja» og om å snu hver krone, som Aps Hadia Tajik uttrykker det. Ap og Høyre kan likevel skille lag i spørsmålet om hvilke kroner som skal snus. Men en grunnleggende utfordring, blant flere, blir å ha det omtalte alvoret for øyet når kompromisser skal snekres sammen — og å stå oppreist i møtet med en urgammel erfaring:

Nesten alle er enige om at innstramninger er nødvendig, og like enige om at de bare ikke må foretas akkurat her.

Minileder

Krasj

Avtroppet kystvaktsjef Ottar Haugen mener Forsvaret bør skrote de skandaleforfulgte NH90-helikoptrene.

Noen ansvarlige bør snart fly i flint over denne saken.