«Ingen hast med kabel»

MINIleder

SJØKABEL: Bildet er fra Statnetts anlegg på Raustad i forbindelse med åpninga av sjøkabel mellom Norge og Nederland.   Foto: NTB/Scanpix

leder

Mange interesser berøres - og tørner sammen - i spørsmålet om en ny kraftkabel mellom Norge og Skottland. I sin konsekvensutredning om Northconnect-kabelen, konkluderer NVE med at prosjektet vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er som alltid et regnestykke med et mangfold av variabler. At de aktuelle kraftselskapene vil ha gevinster å hente, er jo hevet over diskusjon. Men de positive ringvirkningene blir høyere enn det norske strømkunder taper i form av høyere strømpris, ifølge NVE. Miljøstiftelsen ZERO går i front for kabelprosjektet, som ved å eksportere fossilfri kraft vil få en betydelig klimaeffekt. På noe lengre sikt vil også kabelen kunne supplere det norske markedet med ren energi, i perioder med mer vind og solskinn andre steder.

Mot denne alliansen av kraftprodusenter og miljøbevegelse står blant andre LO, tunge fagforbund og NHO-organisasjonen Norsk Industri, som - i kortversjon - er skeptiske til at det må betales mer for strømmen. Et god egnet eksempel er norsk aluminiumsindustri, som kan påberope seg den reneste produksjonsprosessen i verden. Økte strømkostnader betyr svekket konkurransefortrinn, til fordel for mindre klimavennlige konkurrenter.

En gjennomsnittlig husstand kan regne med en daglig ekstrautgift på noe over én krone, avgifter og nettleie medregnet. For forbrukerne bør ikke NVE-anslagene gi søvnproblemer. Regjeringen får til gjengjeld utfordringer så det holder når Northconnect har vært på høring og beslutningen skal fattes. Stortings-Frp har allerede gått ut med et klart nei, Venstre med et like klart ja. På opposisjonsbenken sier Sp og ytre venstre nei, mens synes å Ap manøvrere seg ut av sitt opprinnelige ja.

Det er ikke så lett å se for seg at Høyre og Venstre skulle presse igjennom noe snarlig kabelvedtak i det Frp-styrte Olje- og energidepartementet, et vedtak som vil øke presset for mer, i første omgang, landbasert og stadig mer upopulær vindkraft. Det haster da heller ikke. De to første kablene som omsider ble vedtatt, skal etter planen tas i bruk neste år. Det virker som en god idé å vinne noe erfaring med disse, energi-, nærings- og klimapolitisk sett - ettersom ingen læresetninger på disse områdene bør anses å være hugget i stein.

Minileder

Lønn

Ørdfører i Senja kommune, Tom Rune Eliseussen, blir den best betalte ordføreren i Nord-Norge fra 1. januar 2020.

Lønnlig i blant oss de går.