«Vy kom på banen»

KONTRAKT: Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet sammen med konserndirektør Vy Tog, Arne Fosen, etter at Vy fikk kontrakten for trafikken på Bergensbanen og Vossebanen.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

leder


Vy vant Bergensbanen. Etter å ha kommet på andreplass i kampen om Sørlandsbanen og alle strekninger fra Dovrebanen og nordover, smakte anbudsseieren godt. I tillegg til å forbinde Norges to største byer, har toget mellom øst og vest en spesiell plass i Norgeshistorien, som et av de store løftene i jernbane- og nasjonsbyggingen, til en kostnad tilsvarende et helt statsbudsjett. Et moment i anbudsrunden gikk ut på at Nord-Europas høyestliggende jernbanetrase har et uutnyttet potensial i reiselivssammenheng. Vy-sjef Arne Fosen lover både turister, ferierende og fastboende langs Bergensbanen et bedre togtilbud fremover.

Selv om det hverken blir høyhastighetstog eller så mye høyere hastighet med eksisterende tog, bør jernbanen ha mulighet til å ta en vesentlig større andel av trafikken mellom Oslo og Bergen, med Norges klimamål for øyet. At Vy vant - ved å være best på både kvalitet og pris - demper imidlertid ikke venstresidens kritikk mot regjeringens jernbanepolitikk. Mangt kan da også menes om den vidtgående NSB-oppsplittingen med en horde av direktører. Men det gamle monopolet ga ingen garanti for en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser - eller at toget var i rute.

Med ordningen som enn så lenge gjelder, betaler staten rundt 200 millioner kroner årlig i tilskudd til nattoget Oslo-Bergen og persontogtrafikken i Bergensregionen. Den nye såkalte direktekjøpsavtalen innebærer at Vy betaler omtrent samme beløp til staten for å få kjøre togene. Altså en årlig besparelse for statskassen - eller skattebetalerne, om man vil - på rundt 400 millioner. De frigjorte midlene kan for eksempel bidra til å ruste opp banelegeme, signalanlegg og annen forsømt infrastruktur.

At togdrift skal ha den lønnsomheten det her er snakk om, innen anbudskravene til kvalitet, er historisk sett en ny tanke. Og at tre togselskaper vinner hvert sitt anbud, tyder på reell konkurranse. Nå gjenstår det jo å se hvordan konkurransepolitikken fungerer i praksis, når både de tyske, svenske og norske anbudsvinnere er operative og møter hverdagen. Men SV-leder Audun Lysbakkens kommentar i går om en privatiseringsiver som truer kompetanse og kvalitet kan med fordel reserveres til eventuelle påkommende tilfeller.

Minileder

En annen dans

Sandra Borch ga hele honoraret etter «Skal vi danse» på om lag 100.000 kroner til barneidretten i Lavangen kommune.

Slikt står det respekt av. En dans på roser for barneidretten i Lavangen.