Vold på sykehjem

OMFANG: Eldreminister, Sylvi Listhaug, sier hun er overrasket over omfanget når det gjelder voldsproblemer som er avdekket på norske sykehjem.  Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB scanpix

leder

Mye større omfang enn jeg hadde sett for meg, lyder eldreminister Sylvi Listhaugs (Frp) kommentar til det som er avdekket om voldsproblemer på norske sykehjem. Aftenposten har nedlagt et prisverdig arbeid med å kartlegge innrapporterte hendelser i alle landets kommuner. Summen for fjoråret ble 13.000 tilfeller av fysisk vold og/eller psykiske overgrep. I tre fjerdedeler av tilfellene dreide det seg om beboere som gikk til angrep på ansatte, og mot medbeboere i hvert femte tilfelle. Problemene er slett ikke ukjente, men omfanget sjokkerer. Mye tilsier at eldreministeren for lengst, og uten drahjelp fra mediene, burde ha gått inn i problematikken i langt større grad.

En sykehjemsplass er fortsatt et knapphetsgode mange steder i landet. Selv om rapporteringsresultatet trolig må suppleres med store mørketall, skal bildet selvsagt ikke svartmales. Men å få tildelt en plass gir ikke alltid den tryggheten som pasienter og pårørende forventer - og har krav på. Avviksmeldingene tegner et dystert bilde med uprovoserte fysiske angrep, fra spytting og utagerende verbal trakassering til kvelertak. Løsøre som flyr i veggen og knuses. Høyst uønskede nattlig besøk på rommet.

En vesentlig side ved problemet er naturligvis personalets arbeidsmiljø. Mye skal man nok være forberedt på. Men her er det et spørsmål om både opplæring og oppfølging fra arbeidsgiverens og helsemyndighetenes side. Behovet for å ta grep - som det heter i alle sammenhenger - vises tydelig i form av høyt sykefravær. I snitt og på landsbasis står hver femte vakt ubesatt til enhver tid. Spørsmålet om å innføre en bemanningsnorm, slik som i barnehagene, har vært fremme i flere omganger og forkastet av regjeringen.

Ved mange sykehjem er det i alle fall nødvendig med mer kvalifisert personell - med strek under begge ordene. For når fire av fem med fast plass er demente, og antallet øker, skjerpes kravene til spesialkompetanse. Dette er en utfordring den enkelte kommune må ta på alvor. I den politiske debatten har enerom og nå velferdsprofitører fått det meste av oppmerksomheten. Listhaug må sørge for en systematisk rapportering og kartlegging, slik at voldshendelsene kan inngå i en grundig læringsprosess i helsevesenet.

Minileder: Dyrt nedrykk

TIL er degradert til nest øverste nivå i norsk fotball.

Veien tilbake til det gode selskap bør være kort, ellers kan det fort bli et svært kostbart OBOS-medlemskap.