Vite hva vi kjøper

Handel: Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Forhåpentlig lykkes regjeringen og Ropstad med sin nye etikklov.

Folkebladet på lederplass mandag 2. desember
leder

Butikkjeder og andre næringslivsaktører bør pålegges å opplyse hvor — og under hva slags forhold — enhver vare er produsert. Det anbefaler det såkalte etikkinformasjonsutvalget, der blant andre NHO, Virke, LO og Forbrukertilsynet har vært representert. En slik lov om forbud mot hemmelighold er ett av flere tiltak mot moderne slaveriforhold som regjeringen har varslet i sin Granavolden-erklæring. Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ser da også ut til å ha fått den utredningen han hadde tenkt seg. Mange butikkjeder har allerede en praksis som gjør det mulig å søke opp relevant informasjon, det være seg for myndighetsorganer, fagforeninger eller den enkelte kunde.

Andre kjeder og importører har enten vært tregere i så måte, eller de ser seg best tjent med å droppe åpenhet. Konkurransemessige forhold kan være ett hensyn, og dette trenger selvsagt ikke å ha noe med uetiske innslag i produksjonen å gjøre. Men i det store bildet er konkurranse på like fot et godt prinsipp. Og fartsretningen er gitt: Det skal være etterprøvbart for enhver om en vare er produsert under forhold som ikke tåler å «komme på førstesiden i avisen», eller å spres i sosiale medier.

Billige, og altfor billige, klær fra land i Østen inngår i eksempelsamlingen. Her er det avdekket noen groteske tilfeller av lønns- og arbeidsforhold i årenes løp. I senere tid er søkelyset rettet mot koboltgruver i Kongo som leverer råvarer til elektronikkindustrien. Men bak både klær, høyteknologi og det meste annet ligger det som regel en lang kjede hvor komponenter hentes og delproduksjon spres på mange land i en globalisert verden.

Å skaffe full oversikt også over underleverandørenes underleverandører er mildt sagt en utfordring, noe statlige byggherrer kan bekrefte. Og smarte apper med «produktenes CV» krever faktasjekket informasjon i alle ledd. Forhåpentlig lykkes regjeringen og Ropstad med sin nye etikklov. Én forutsetning for at loven skal bidra til å fremme arbeidsvilkår og miljø rundt om i verden, er imidlertid at vi som forbrukere bruker åpenheten aktivt — og dermed styrker etikk og bærekraft som et konkurransefortrinn. «Billig» bør ikke alene styre våre valg, i hvert fall ikke de dagene som ikke er Black Friday.

Minileder: Erstatning

Frode Berg vil kreve erstatning fra norsk etterretning etter fengselsoppholdet i Russland, bekrefter han overfor NRK.

Vil han ha det utbetalt i euro?