Nav-skandalen og medienes rolle

AVDEKKE: Mediene i Norge burde ha avslørt Nav-skandalen for lenge siden. 

leder

Hvis mediene ikke klarer å avdekke sånt som Nav-skandalen, er det ikke mye bruk for oss.

Den største skandalen i norsk forvaltning detonerte som en bombe for halvannen uke siden. Hvordan Nav — av alle — kunne få seg til å ramme dem som trenger mest hjelp, og som de har som oppgave å lette situasjonen for, er nesten ikke til å forstå.

Folk har blitt fengslet for noe som ikke en gang var ulovlig. Og dommer fra flere år tilbake har attpåtil stadfestet at praktiseringen av loven ikke var korrekt.

Saken krever en ordentlig granskning. Ikke bare av Nav, og hvordan denne hårreisende praksisen kan ha pågått over så lang tid, men også av domstolene, som åpenbart ikke har fulgt med i timen.

Dommer som burde skapt presedens for all ettertid, er sett bort fra eller ikke registrert. Og det er ikke en ny unnlatelsessynd — dette har foregått over mange år. Hvordan dette kan ha skjedd, bør man snarest komme til bunns i. Nå ligger det an til at saken kommer opp i sin fulle bredde på Stortinget, og det er klokt.

Det er ingen grunn til å gjøre prosessen til en pekelek, med henhold til hvem som også er skyldige, men for å ta selvransakelsen med en gang: Mediene burde avslørt dette for lenge siden. «Saken forteller oss hvor galt det kan gå når pressen glemmer maktperspektivet i sin journalistikk», skriver Snorre Valen, SV-politiker og spaltist i Medier24.

«Det er en av de største rettsskandalene i norsk historie, med store menneskelige konsekvenser, og det avslører en systemsvikt som tragisk nok har kunnet passere både lovgivere, statlige etater, politiet, rettsvesenet — og mediene», mener han. Vi har hørt historier om kvinnen som ikke fikk lov til å reise ut av landet for å besøke sin døende søster, og bestefaren som skamfullt holdt skjult for barnebarna at han måtte i fengsel. Fem personer har blitt dømt bare i vårt fylke.

Den maktkritiske journalistikken har vært totalt fraværende her. For lenge har mediene ukritisk videreformidlet politikernes og Navs virkelighetsforståelse. Inntrykket av at alle som forfølges av Nav er snyltere og svindlere har blitt etablert, uten at noen har stilt de åpenbare spørsmålene. Og ettersom dette har fått bygge seg opp over så lang tid, er vi nå gjenstand for en av de største skandalene i norsk rettshistorie.

«Det er nettopp i slike saker, når alle tre grener av maktapparatet svikter, at den fjerde statsmakts rolle er ekstra viktig. Hvem skal ellers ivareta det utsatte enkeltmenneskets interesser?», skriver Valen. Han har åpenbart et poeng. Hvis pressen bare er mikrofonstativ for makthaverne — i dette tilfellet de statlige etater — så er det ikke mye bruk for oss.

MINIleder: Her kommer vinteren

Allerede er det registrert over 60 centimeter snø ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Den blir lang, denne vinteren.