Stor giverglede fra det priviligerte Norge

GIVERGLEDE: Torskenværingene ga mest til TV-aksjonen blant folket i Midt-Troms.  Foto: Illustrasjonsfoto: Christer Remen / Vesteraalens avis

leder

Igjen har nordmenn vist stor giverglede, og bevist at «vi bryr oss om andre», som statsminister Erna Solberg formulerte det under TV-aksjonen søndag kveld. Evnen til å vise slik empati er utvilsomt viktigere enn noensinne.

På landsbasis ble det i alt samlet inn godt over 220 millioner kroner til årets TV-aksjon. Det betyr at vi alle ga 41,47 kroner i gjennomsnitt. Best i klassen i Midt-Troms ble Torsken — som samlet inn 76.810 kroner. Det tilsvarer 82,50 kroner per innbygger, og holder til en 29. plass på kommunelista i Norge.

Et par unge finnmarkinger har spredt stolthet med sin opptreden og framtoning de siste årene. Talent og musikalitet i NRK-programmet Stjernekamp er en del av «pakken», men vel så viktig er de verdiene Ella Marie Hætta Isaksen og Bilal Saab har med seg i tv-ruta.

Det er kanskje en del av årsaken til at Isak-vokalist Ella Marie fikk æren av å fronte årets låt til tv-aksjonen, «Make room», som setter årets aksjon for Care Norge i et illustrerende perspektiv. Det handler om at vi i Norge er spesielt priviligerte og bør «gi plass» til mennesker som ikke har trukket det samme gulloddet i livets lotteri.

Det er i seg selv en omfattende debatt, som kan dreie seg om alt fra asylpolitikk til nestekjærlighet i sin alminnelighet, men kan også være så aktuelt og enkelt at det utfordrer vår evne til solidaritet i forbindelse med en slik fellesdugnad. Den årvisse TV-aksjonen er en flott anledning til å gi til gode formål, men samtidig en perfekt anledning til å spre allmennkunnskap.

Skoleelever får muligheten til å få en innføring i eksistensielle spørsmål rundt om på kloden, som til og med kan gjøre at barn og unge løfter blikket fra den siste snappen på mobiltelefonen. Evnen til empati er viktigere enn noensinne, både knyttet til fordeling av velstand og de miljømessige utfordringer kloden står overfor.

Care Norge har med seg et perspektiv som er viktig å ha med seg for den oppvoksende generasjon, nemlig den strukturelle forskjellsbehandlingen av menn og kvinner rundt om i verden.

Vi lever fortsatt med forskjeller i Norge, men mange steder i verden er kvinnediskrimineringen sjokkerende. Kulturell og religiøs villfarelse kan gi nedarvede fordommer som sperrer spesielt kvinner fra et verdig liv og forhindrer unge jenter fra å ta i bruk sine talenter gjennom utdanning. Care Norge skal med innsamlede midler forsøke å nå fram til 400.000 kvinner, gi dem muligheten og rom for å starte egen bedrift og få en innflytelse gjennom demokratiske arenaer. Det som vi i Norge oppfatter som en selvfølge.

Synliggjøringen av behovene rundt oss på kloden gir oss en mulighet til å dvele ved en debatt som er større og viktigere enn oss selv. Det har vi godt av.

Minileder: Hotell i særklasse

Fire ulike aktører har planer om hotell i Finnsnes sentrum.

Det er på tide, vil vel mange mene, nesten 20 år etter at Finnsnes tok bystatus.