«Når hverdagen møter valgvinneren i nord»

REVERSERING: Sp vil ha folkeavstemning om reversering av fylkessammenslåingen. 

leder

Senterpartiet har sopt gulvet med de andre partiene i Nord-Norge under årets kommune- og fylkestingsvalg. Det er nå problemene begynner — når alle løftene som ble gitt under frieriet skal innfris. Med 24,1 prosentpoeng i Troms og Finnmark har Sp seilt opp som det nest største partiet i nord. Men med størrelse kommer forventninger.

Løftet om at regionprosessen skal reverseres, klang godt, særlig i Finnmark. Hvis man tar med at Ap i siste liten snudde og sa at de også var for reversering, «er fordelinga av mandater 39/18 i favør partier som har garantert oppheving av tvangssammenslåinga», hevder Kirsti Bergstø i SV om det nye storfylket. «Nå skal den iverksettes», melder hun i et debattinnlegg i Folkebladet 16. september. Så enkelt er det neppe. Ap er delt i dette spørsmålet, og skillelinjene går omtrent på fylkesgrensa.

Førstekandidat i Senterpartiet i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, som hele tiden har lovet reversering, har siden valget ikke vært fullt så bombastisk. Han har foreslått en ny folkeavstemning i Troms og Finnmark på om fylkessammenslåingen skal reverseres eller ei. Denne vil han eventuelt ha i forbindelse med stortingsvalget i 2021. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Mye tyder på at hvetebrødsdagene er over for Sp. Der jubelen sto i taket for bare en uke siden, kommer nå fy-ropene blant mange av dem som opprinnelig støttet dem. Protestorganisasjonene ForFinnmark og ForTroms kritiserer forslaget om folkeavstemning voldsomt. Ikke bare vil det, ifølge dem, være med å undergrave folkeavstemninga de var med å kjempe fram i 2018, Troms har også mer enn dobbelt så mange innbyggere som Finnmark, og motstanden her er på ingen måte selvskreven. Derfor frykter protestorganisasjonene at utfallet av et slikt valg fort kan vise seg å bli et positivt resultat, med henhold til sammenslåing.

Kirsti Bergstø i SV er enig med dem i at en folkeavstemning er unødvendig, ettersom folkeavstemningen Finnmark fylkeskommune arrangerte viste slikt et overveldende resultat. «Ei folkeavstemning til vil jo bli en absurd omkamp på vegne av tilhengerne av tvangssammenslåinga. Det er høyst merkelig om Sp og Ap går for det», hevder hun. Leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo, er åpen for forslaget fra Prestbakmo. Finnmark Ap har imidlertid avvist det kontant.

Problemet for Prestbakmo er for det første at avstemningen i 2018 ikke har noen legitimitet på Stortinget, hvor slike beslutninger faktisk tas. Den ble iverksatt av fylkeskommunen, som i utgangspunktet var trygt plassert på nei-siden, og selv om avstemningen fikk overveldende 87 prosents overvekt mot sammenslåing, er det lite som tilsier at man bare bør godta slike «bestillingsverk». Da ville man åpne for særdeles snodige presedenser og demokratiske prosesser.

Minileder

I rute

Torsdag ettermiddag blir det tent varder på stasjoner langs den tenkte Nord-Norgebanen, blant annet på Setermoen og Andselv.

Aksjonistene slipper å bekymre seg for om toget er i rute.