Du må bruke din demokratiske rett!

STEM!: - Det finnes ingen god unnskyldning for å bli en hjemmesitter. 

Den beste måten å påvirke dine omgivelser på, er å stemme

Folkebladet på lederplass manda 9. september
leder

Skal du stemme? Selv om det er betydelig flere som stemmer enn det er som ikke gjør det, er det likevel fortsatt for mange som ikke gjør det.

Er du i tvil om hva du skal stemme? Prøv vår valgomat

Årsakene kan være mange og tildels forståelige. Kompliserte ord og språklig utilgjengelige ordskifter er en grunn. For vante politikere er det ord og utrykk som er en del av deres hverdagsspråk — som framstår som fullstendig kaudervelsk for Hvermannsen.

En annen grunn til manglende valgoppslutning kan være tonen mellom de politiske meningsmotstanderne. I for stor grad handler debattene om hva den andre har gjort galt, heller enn å fortelle hvordan en selv vil løse problemene.

Til dette valget tyder imidlertid en del på at mange vil bruke stemmeretten. Heldigvis peker antall forhåndsstemmer i den retning. Erfaringen tilsier at når «protestpartier» som Sp og SV vinner terreng på målingene, da er folk på tur for å bruke sin rett til å si fra. Engasjement er bra, men det er også grunn til å minne om at dette fortsatt er et lokalvalg.

Dette er et valg der man skal velge de partiene som har det programmet en mener er det beste for en selv og ens kommune. Om du stemmer Sp eller SV i din hjemkommune, så er det i bunn og grunn det lokale partiet du løfter fram for de neste fire årene. Ikke de sentrale politikerne som har vært svært profilert i denne valgkampen.

«Jeg bryr meg ikke om politikk», sier noen. Men spør om de bryr seg om kommunestruktur, veistandard, eiendomsskatt, gratis skolemat og skolestruktur. Lista er lang over ting som opptar de aller fleste, og den beste måten å påvirke dine omgivelser på, er å støtte det partiet som løfter fram det du ønsker.

Valgdirektoratet sendte nylig ut en tekstmelding til alle landets mobileiere. Der skrives det: «Demokratiet har bruk for din stemme». Det må vi ta på alvor. Kort og enkelt: Det finnes ingen god unnskyldning for å bli en hjemmesitter. Bruk din demokratiske rettighet!


Grunnmur

I dag bygges den politiske grunnmuren for nye Senja kommune. Valget avgjør hvilke partier som får flest stemmer. Ikke hvem som får makta i Senja kommune, ikke hvem som blir ordfører. Men din stemme er med på å avgjøre hvilke partier som havner i en god forhandlingsposisjon i den politiske hestehandelen vi snart står foran.

Det burde være en ekstra god grunn til å stemme i dag!