Tiltak mot plastsøppel

Konsekvensene for livet i havet og ikke minst for sjøfugl er alarmerende

Folkebladet på lederplass 10. juli 2019

UTFORDRING: – Plastforsøplingen i naturen, og fremfor alt i verdenshavene, er med rette utropt til vår tids største miljøproblem, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

leder

Dette blir den nest siste sommeren vi kan gjøre bruk av engangstallerkener, bestikk og sugerør i plast. For disse artiklene, og mer til, omfattes av det plastforbudet EU innfører fra 2021. Vedtaket kan gjerne sies å komme på overtid.

Plastforsøplingen i naturen, og fremfor alt i verdenshavene, er med rette utropt til vår tids største miljøproblem. Konsekvensene for livet i havet og ikke minst for sjøfugl er alarmerende. Og plast til engangsbruk utgjør rundt halvparten av alt marint avfall som driver i land på europeiske strender. Så hvor langt rekker EUs forbudsliste?

Et utspill fra Sveriges miljøminister, Isabella Løvin, har utløst en sommerlig plastdebatt i nabolandet. Løvin vil utrede en forlengelse av EU-listen og nevner blant annet drikkebeger, forpakninger av dagligvarer og emballasjen på take away-restauranter.

I debatten advares det mot lite gjennomarbeidede erklæringer om Sverige som et foregangsland i de gode hensikters navn. For hva om de alternative produktene viser seg å ha en mer energikrevende produksjon og transport? spør Svenska Dagbladet som minner om at Sverige allerede er blant de bedre i EU-klassen på plasthåndtering.

I den norske plastdebatten er det reist spørsmål om kildesortering egentlig har noen hensikt når det ikke er kapasitet til gjenvinning i Europa. Og asiatiske land skjerper kravene til å ta imot avfallet vårt. Men både Norge og EU foretar nå en omfattende utbygging av nye gjenvinningsanlegg. Norske forbrukere kan være sikre på at all gjenvinnbar plastemballasje blir gjenvunnet og er sporbar, sier Kari-Lill Ljøstad i næringsorganisasjonen Grønt Punkt til Vårt Land.

Tilstrekkelig forberedte plastforbud og klima- og miljøsikker gjenvinning vil være parallelle hovedstrategier i overskuelig fremtid. Godt supplert med strandryddeaksjoner, som en utmerket dugnad. At under én prosent av plasten i havene stammer fra EU/EØS, er imidlertid et perspektiv man ikke må tape av syne. 90 prosent kan spores til ti elver i Asia og Afrika som bokstavelig talt flyter av plast. Og som en parallell til klimakampen: Å bidra internasjonalt der det monner i særklasse mest, vil nødvendigvis være det mest effektive tiltaket. Parallelt, selvsagt, med feiing for egen dør.

Minileder: Skyting

– Finnmarkinger burde få lov til å skyte flere ryper enn søringer, meldte NRK på nett her om dagen.

Det er altså ikke helt trygt for søringer å legge ferien til Finnmark i år.