Trygg nok forenkling?

leder

Førerkortfornyelse for eldre er et ømtålig tema. Å miste retten til å kjøre bil kan oppleves som et alvorlig tap av livskvalitet. Men hensynet til trafikksikkerhet må selvsagt veie tyngst. Og det finnes ingen enkel formel for å balansere rettighet mot sikkerhet. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte i forrige måned et sett av forenklinger i førerkortreglene for de øvre årsklassene. Aldersgrensen for helseattest ble hevet fra 75 til 80 år, en attest som heretter kan fornyes hvert tredje år i stedet for annethvert. Samtidig ble det innført en bestemmelse om at kognitive tester bare skal benyttes når det er tydelige tegn på kognitiv svikt.

Endringene har fått tilslutning fra både Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Og NAF har påpekt at de nye norske kravene er mer på linje med det våre naboland lenge har praktisert, og at erfaringene derfra ikke tyder på at eldre sjåfører er mer ulykkesutsatt enn andre grupper. To andre aktører, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk forening for allmennmedisin, rykker imidlertid ut og advarer mot forenklingene.

Lederen i den sistnevnte, Petter Brelin, mener fastlegene trenger en klargjøring av når en senior skal testes. Når det er ”tydelige tegn på kognitiv svikt” er det ikke lenger nødvendig å teste, da er det åpenbart at de ikke skal kjøre bil, sa Brelin i VG i går. Men demens, og svekkede evner som bilfører, er noe som kan utvikle seg gjennom flere år. Og dette kan være et vanskelig tema for pårørende som aner uråd. At det kan oppleves som nedverdigende å måtte gjennomgå en ikke-obligatorisk test, er ikke så vanskelig å forstå.

Ei heller er det vanskelig å forstå at mange fastleger føler usikkerhet på dette punktet. De to statsrådene bør på sin side være åpne for at forarbeidet ikke har vært grundig nok når det meldes ”omkamp” et par uker etter innføringen av ny regler.

For her synes det å være minst én viktig detalj som ikke var tilstrekkelig gjennomarbeidet. Å vende tilbake til obligatorisk, kognitiv test over en viss alder, vil gjøre det mindre problematisk for legen, mindre stigmatiserende for den som skal fornye sitt førerkort og tryggere for pårørende og medtrafikanter.


Minileder: Ulvedans

Det ryktes at stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) skal delta i den kommende sesongen av «Skal vi danse» på TV2.

Snakker vi danser med ulver?