Fraværet må ned

FRAVÆR: – Eksempelvis vil 19 dager borte fra undervisningen bety at hver tiende skoledag har gått tapt. Da sier det seg selv at man risikerer å gå glipp av læreplanfestede kunnskaper, skriver Folkebladet på lederplass.  

Fraværsproblemer i ungdomsskolen kan lett bidra til frafall på videregående.

leder

I skoleåret som nå er tilbakelagt har noen vært mindre til stede i klasserommet enn andre. Blant dem som gikk ut 10. klasse, har ti prosent hatt et fravær på mellom 15 og 20 dager. Fire prosent hadde over 30 fraværsdager i sitt siste år på ungdomsskolen. Eksempelvis vil 19 dager borte fra undervisningen bety at hver tiende skoledag har gått tapt. Da sier det seg selv at man risikerer å gå glipp av læreplanfestede kunnskaper.

Det er første gang det foreligger en slik statistikk for ungdomsskolen, og tallene viser med all tydelighet at skolen har noen utfordringer som jevnt over må tas med større alvor. Her kreves det bedre kartlegging av årsaker, som et grunnlag for mer systematiske tiltak.

Regjeringen skjerpet for en tid siden fraværsreglene på videregående skole. Motstanden var høylytt, men forbedringen høyst merkbar. De sterkeste kritikerne hadde for øvrig ikke så mye å varte opp med av alternative tiltak. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fastslår i VG lørdag at en fraværsgrense for karaktersetting ikke er av de virkemidler som lar seg overføre til ungdomstrinnet.

Én ting er den formaliteten at det å gå i grunnskolen er en allmenn rettighet. Viktigere bør det være å nettopp ta utgangspunkt i fraværsårsaken hos den enkelte elev. Skyldes det mistrivsel som knytter seg mobbing? Er det problemet på hjemmebane? Problemer som påkaller kontakt med barnevern eller andre instanser? Eller en skoletretthet som er på vei til å ta overhånd? Eller rett og slett dårlige vaner? Uansett årsaker er unødig fravær også foreldrenes ansvar. Derfor må det etableres et best mulig samarbeid mellom skole og hjem.

Enkelte skoler har kommet langt når det gjelder faglig kompetanse og gode rutiner for oppfølging så snart bekymringen melder seg. Det gjelder å ta tak i problemene før de blir uhåndterlige. Til dette kan det nok bli nødvendig med nye ressurser, i form av stillinger og midler. Det går grenser også for hva kontaktlærere flest kan overkomme i sin arbeidsdag. Skoleledelsen må ha en plan. Og kunnskapsministeren og hans departement må ha fraværsproblemet høyt på dagsordenen fremover. For fraværsproblemer i ungdomsskolen kan lett bidra til frafall på videregående.


Minileder: Fuglekasse

I Folkebladet lørdag kunne man lese at blant annet en enorm fuglekasse skal sørge for at turistene stopper opp ved et planlagt besøkssenter når de besøker Senja.

"Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa", som en kjær Kjell Aukrust-figur ville sagt, det kan bli litt av en attraksjon.