Det er mobberne som må bytte skole

Lovprinsippet om barnets beste gjelder også for barn som mobber

Folkebladet på lederplass 7. juni 2019.

IKKE ENKELT: – Å flytte mobbere til en annen skole er ingen enkel løsning. Hvor mange og hvem skal tas ut når flere har rottet seg sammen mot et offer i klassen? skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Line Lind Roksøy

leder

Hvem bør, som en siste utvei, flyttes til en annen skole når hverdagen er blitt uutholdelig — mobbeofferet eller plageånden?

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (Høyre) levner ingen tvil: Da er det den som mobber som må flytte! Like tydelig var Sanners forgjenger Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) for snart to skoleår siden, da hjemmelen for slike tiltak trådte i kraft.

Å tre i kraft er imidlertid ikke ensbetydende med å tas i bruk. Det er fylkesmannen som fatter vedtak om tvungent skolebytte. Og en opptelling NRK har foretatt hos landets fylkesmenn viser ett slikt vedtak på disse to årene. Flere fylker kunne derimot melde om frustrerte foreldre som hadde valgt å flytte sine mobbeutsatte barn, etter å ha gitt opp å få et vedtak i tråd med Sanners intensjon.

Sånn kan man jo ikke ha det. Mange år er gått siden det ble proklamert en nullvisjon for mobbing i skolen. Og mindre kan jo ikke ambisjonen være. Mye er da også gjort når det gjelder bevisstgjøring og presisering av ansvar.

Den enkelte skole og skoleeier, det vil si kommunen, har fått bedre redskaper til å håndtere et gammelt problem som forsterkes i den digitale tidsalderen. Men som sagt, redskapene må brukes. Og det er ingen tvil om at mobbeproblemet i norsk skole fortsatt eksisterer til fulle, til tross for både null-visjoner og utallige tiltak opp gjennom årene.

Regelendringen for skolene har en parallell i et utspill fra riksadvokat Tor-Aksel Busch nylig. Her gjaldt det såkalt omvendt voldsalarm. For å beskytte offeret kan en voldsdømt nektes adgang til bestemte geografiske områder og utstyres med en alarm som utløses automatisk hvis grensen brytes. Dette er mer effektivt, og utvilsomt mer rettferdig, enn å gi voldsofferet ansvar for å trykke på knappen om hun skulle møte gjerningspersonen. Dette er en parallell, også ved at hjemmelen finnes, men brukes i liten grad.

Å flytte mobbere til en annen skole er ingen enkel løsning. Hvor mange og hvem skal tas ut når flere har rottet seg sammen mot et offer i klassen? Generelt etterlyses det mer konkrete regler for hvordan flytteprinsippet skal praktiseres og kryssende prinsipper avveies. Lovprinsippet om barnets beste gjelder også for barn som mobber.

Nå varsler kunnskapsministeren nødvendige justeringer i regelverket, forhåpentlig med merkbare resultater. Å flytte mobberne vil trolig ha en preventiv effekt — når andre tiltak ikke fungerer.

Minleder: Usmak

Fylkesveien gjennom Spansdalen i Lavangen har ikke smakt asfalt siden 80-tallet.

At det gir innbyggerne i dalen en dårlig smak i munnen er til å forstå.