Ikke glem årets vinter

Kontroll: Statens vegvesen har hatt nesten 50 prosent flere kontroller i Nord-Norge i år sammenlignet med i fjor.  Foto: Statens vegvesen

leder

Det nærmer seg endelig sommerdekkføre på veiene rundt Troms. Det er slutt på busser og biler som sliter med å komme seg opp bakkene rundt fylket. Med våren minsker samtidig risikoen for å få et dårlig skodd vogntog på mangfoldige tonn dundrende inn i sin egen bilfront.

Folkebladet har gjennom årets vinter skrevet en lang rekke saker som har problematisert de mange eksemplene på vogntog som ferdes rundt oss med dekk som slett ikke er tilpasset nordnorske vinterforhold. En stor andel av vogntogene har i tillegg utenlandske sjåfører uten tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å kjøre på is- og snødekte veier.

I begynnelsen av januar havnet Charlie Dan Lind i koma etter at et vogntog ute av kontroll kom over i hans motgående kjørefelt. To og en halv måned etter at han la ut på den fatale kjøreturen fra Sortland til Tromsø døde han, bare 22 år gammel.

Samme dag som ulykka ble en litauisk vogntogsjåfør dømt til 90 dagers fengsel samt forbud mot å kjøre i Norge de neste tre årene.

Vinterens oppsummering viser at Statens vegvesen kontrollerte 11.286 tunge kjøretøy i Nord-Norge, noe som er 3.638 — eller 48 prosent — flere kontroller enn året før. Rundt seks prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk en reaksjon i form av gebyr eller bruksforbud. I seks av tilfellene var manglene så alvorlige at det førte til politianmeldelser.

Økningen av kontrollvirksomheten, som jo har som hensikt å fjerne trafikkfarlige kjøretøy fra veiene, er i og for seg gledelig. Samtidig må det påpekes at de økte kontrollene kom som et resultat av kritikk mot — og fortvilelse over — norske myndigheters håndtering av den livsfarlige tungtrafikken som vinter etter vinter har «fått lov» til å ferdes på landsdelens veier.

Det må være på det rene at samferdselsminister Jon Georg Dales (Frp) umiddelbare svar på ropet fra nord, nemlig å sende flere kontrollører nordover for å få økt kontrollfrekvensen, ikke er tilstrekkelig for å bli kvitt denne livsfarlige trafikken. «Jeg forstår ikke at Dale tør å holde på sånn her, at han ikke gjør noe før flere liv går tapt. Han holder folket for narr», uttalte Charlie Dan Linds sørgende mor, Ramona Lind, i dagene etter ulykken.

Like sikkert som snøen igjen kommer til å dekke veiene, vil det neste vinter komme nye utenlandske vogntog over grensen uten egnede dekk, gode nok bremser og uten kjetting. De er dødsmaskiner — og de må stoppes: Kravene til dekkene må bedres. Bøtenivået for å bryte krav til dekk og annen kritisk utrustning må økes. De økonomiske sanksjonene mot transportselskaper som bevisst velger å ta sjansen på norske vinterveier må merkes — og det kraftig.

Mulighetene for kontroll av vogntog på grenseovergangene i nord må styrkes permanent. De nye og strengere kompetansekravene til sjåfører ved kjøring under ekstreme værforhold må følges tett opp. Det er dessuten grunn til å vurdere om dagens kabotasjeregler er hensiktsmessige.

Og til slutt må hver og en nordnorsk bedriftseier som er avhengig av tungtransport til og fra sin bedrift, gå i seg selv og spørre seg hva slags transport man er villig til å betale for.

Vi har lagt bak oss en trafikkmessig tung vinter. Ikke glem den. Snøen kommer tidsnok igjen.


Minileder: Natteravner

Leder av natteravnene i Lenvik, Rita Langseth, håper mange frivillige vil stille som natteravner natt til 17. mai.

Så er det bare å håpe at det ikke blir bare morgenfugler som stiller til dyst.