Søppel midt i matfatet vårt

SAMARBEID: - Det viktigste med dette samarbeidet er at det på sikt kanskje kan stoppe noe av forurensningen — ved at vi kommer den lokale forsøplingen til livs, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Andrè Marton Pedersen

Problemet og søppelberget vil bare vokse

Folkebladet på lederplass, mandag 4. mars
leder

Plastforurensningen i Barentshavet skal bekjempes. Norge og Russland er nå blitt enige om et samarbeid som er helt nødvendig, som burde kommet tidligere, og som burde hatt enda større kraft bak seg.

Forsøpling av havet er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Det truer dyrelivet — og det truer vår egen helse. Klarer vi ikke å holde Barentshavet reint, svikter vi ansvaret vårt som kystnasjon. Som et av våre viktigste matfat er Barentshavet nå så fullt av mikroplast at det er umulig å ikke bekymre seg.

Barentshavet er i dag ett av de rikeste havområdene i verden. De viktigste fiskebestandene vokser opp i Barentshavet som oppvekstområde, og den økonomiske verdien for Norge som sjømatnasjon er gigantisk. Havet er rikt — men det er også svært sårbart for miljøgifter og plast, som i stadig større grad truer det marine livet.

I fjor konkluderte Havforskningsinstituttet med at det er minst 36.000 tonn søppel i Barentshavet. Det meste er plast. Norsk Polarinstitutt kunne i en annen rapport fra i fjor konkludere med med at konsentrasjonen av plast i Arktis er like høy eller høyere enn i tett befolkede strøk. Og polarinstituttets forskere mener det kan bli verre.

Hvor kommer all plasten fra? Noe stammer fra norsk og russisk aktivitet i områdene, blant annet fra fiskeri. Men svært mye føres langt med havstrømmene. Polarinstitutten beskriver de arktiske havområdene som en slags «endestasjon» for søppel og miljøgifter som transporteres fra fjerne strøk med Golfstrømmen opp langs kysten vår.

Det er viktig å forske mer på dette. Vi trenger svar på hva søppelet betyr fordyreliv og på folks helse. Vi trenger flere svar på hvor søppelet kommer fra, og hvordan flommen kan stoppes. Plasten samler seg opp, brytes langsomt ned til mikro- og nanoplast, og tas opp i næringskjeden. Trusselbildet er vel kjent.

Det norsk-russiske samarbeidet er et viktig steg i riktig retning. Men i det store bildet blir det dessverre smått. Så lenge den globale produksjonen og forbruket av plast fortsetter med uforminsket styrke, vil problemet og søppelberget bare vokse.

Det viktigste med dette samarbeidet er at det på sikt kanskje kan stoppe noe av forurensningen — ved at vi kommer den lokale forsøplingen til livs. Økt oppmerksomhet er dessuten viktig. Og når vi sammen med en gedigen havnasjon som Russland retter søkelys på hva vi som skjer midt i matfatet vårt, får det i alle fall mange til å skjønne alvoret og stå sammen mot den kolossale utfordringen.


Minileder: Langt løp

Ekstremløp-entusiast Kjell Harald Horn fronter det nye Senja Venstre.

Leser man meningsmålingene er det ingen tvil om at han får bruk for sine ekstreme ferdigheter også i det politiske løpet.