Posten koster — men har stor verdi i distriktene

VELFERD: - Daglige aviser og post og pakker som kommer fram hurtig hører med til kvalitetene ved å leve i det norske velferdssamfunnet, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Birger Caspersen

Men kanskje er det en av de utgiftene vi må ta oss råd til

Folkebladet på lederplass mandag 11. februar
leder

Skal Posten være lønnsom — for enhver pris? Svaret må politikerne gi. Dersom det blir ja, må de også forklare folk i distrikts-Norge hvorfor verdifull infrastruktur i verdens rikeste land forsvinner.

Selvsagt må Posten Norge tilpasse seg en utvikling som tilsier mer og mer digitalisering. Men dersom sparetiltakene tar fullstendig overhånd kan det bære helt galt avsted. Så lenge det fortsatt eksisterer papiraviser, og så lenge fortsatt sendes brev og pakker, må infrastrukturen Posten Norge representer, beholdes og utvikles.

Selv tar Posten nå stadig flere grep for å få flere bein å stå på i ei digitalisert framtid. I Bodø settes det nå igang et prøveprosjekt der postbudene kan hjelpe eldre mennesker og andre med hjelpebehov med små, daglige gjøremål. Bare å «stikke innom» kan ha stor samfunnsverdi. Vi følger spent med responsen på prosjektet i Nordland.

Men uansett; Det store politiske spørsmålet er om vi kan forlange at Posten Norge skal være like lønnsom som øvrige statseide konsern. Posten har allerede fjernet 1.500 årsverk i løpet av de siste tre årene. Nå skal det snye sparetiltak igangsettes. All postsortering skal samles på Lørenskog. Det kan bety at ytterligere 300 årsverk forsvinner.

At situasjonen skaper usikkerhet hos mange arbeidstakere er en selvfølge. Akkurat som det er selvsagt at effektiviseringen vil føre til at tilbudet blir dårligere, spesielt i distrikts-Norge. Her har allerede flere lokalsamfunn allerede mistet daglig postombæring, og dermed sin daglige avis. Flere små og større samfunn vil snart merke det samme.

Vi hører stadig skremmende historier om at posttjenestene stadig blir dårligere, særlig i distriktene. I Kvænangen fikk plutselig en lang rekke avisabonnenter ikke sin daglige avis — uten forsvarsel. En postrute var lagt om. I Vesterålen må folk reise i fem timer for å hente posten sin. Andre opplever å få mye lengre vei til nærmeste post i butikk-kontor. Tilbudet blir dårligere på flere områder, og det koster mye for pakker som skal fort fram.

Å opprettholde postlevering til et stort antall postkasser omkring i landet er åpenbart kostbart, det skjønner alle. Men kanskje er det en av de utgiftene vi må ta oss råd til i et rikt land med spredt bebyggelse. Daglige aviser og post og pakker som kommer fram hurtig hører med til kvalitetene ved å leve i det norske velferdssamfunnet.


Minileder: Akk og ved

Leverandørene er snart fri for ved i hele regionen, etter en lang kuldeperiode. Og bilbatterier selges som aldri før.

Noen som begynner å bli klare for vår og sommer?