Kutte utslipp — uten industridød

KLIMAUTSLIPP: Oljeplattform på Osebergfeltet i Nordsjøen. Olje- og gassutvinning er den største kilden til utslipp av klimagasser fra norsk territorium. Oljen forårsaker i tillegg store klimautslipp når den forbrennes.   Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

På verdensbasis har fornybar energi passert fossil når det gjelder investeringer. Og investering er et nøkkelord.

Folkebladet på lederplass torsdag 6. november
leder

Norge vil bidra etter evne til å få vedtatt internasjonale, forpliktende regler for å nå utslippsmålet for klimagasser.

Neste skritt i gjennomføringen av Parisavtalen er en hovedsak – og en utfordring av dimensjoner – på FNs klimakonferanse i Polen. Foran avreisen til politikerdelen av konferansen erkjenner klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at det neppe er realistisk å nå det norske målet.

Stortingets klimaforlik i 2012 innebærer at de hjemlige utslippene må kuttes med nær fire millioner tonn CO2 de neste to årene. Til sammenligning har vi klart en million tonn siden 2013. Den eneste måten å få til radikale kutt på kort sikt, er å legge ned industribedrifter – og det er ikke regjeringens politikk, sier Elvestuen til Klassekampen.

Som Aftenpostens Frank Rossavik påpeker, finnes det en grunn til den klimapolitiske tregheten, nemlig erkjennelsen av at kutt ikke monner stort uten at (nesten) alle er med. Og hva et land som Norge enn måtte oppnå på hjemlig mark, oppveies det lett av at verdens mest folkerike land bare kjører på. At 19 av Europas 20 mest forurensende byer ligger i FN-konferansens vertsland Polen, kan også illustrere utfordringene.

Mens konferanseåpningen ble markert med en gigantdemonstrasjon i Brussel for strengere utslippskrav, nærmet det seg borgerkrigstilstander i Paris, der regjeringen foreslo avgiftsøkninger på fossilt drivstoff. Og hvorfor har Norge langt svakere kuttresultater enn Sverige og Danmark? Et fasitsvar er olje og gass.

Men også det faktum at det blir færre kuttmuligheter når man er bortimot selvforsynt med den fornybare energien vannkraft. Da står transportsektoren lagelig til for hugg, med elbilsalget som ett eksempel Elvestuen kan ta med seg til Katowic.

På verdensbasis har fornybar energi passert fossil når det gjelder investeringer. Og investering er et nøkkelord. At næringslivet på bred front ser, og satser på, mulighetene i den grønne omstillingen er en forutsetning for å få bukt med den klimapolitiske tregheten.

Og her skjer det mye, ikke minst i de store landene, uansett om presidenten anser klimatrusselen som fake news. Også for norsk industri er omstilling og utvikling en sentral strategi. Da blir industridød en dårlig delstrategi.


Minileder: Ansiktsløft

De to tunnelene til Husøy, Fjellsend og Riven, skal få seg et «ansiktsløft», skriver Folkebladet.

Her nytter det ikke med litt plastisk kirurgi. Her må det ekstrem makeover til.