Gransking og rydding

Reell politisk vilje til å avdekke rutinesvikt og full åpenhet i alle ledd i forvaltningen er en forutsetning for å fullføre - og avslutte - Tolga-kapitlet på landsbasis

Folkebladet på lederplass 6. november 2018

Statsrådene Bent Høie (t.v.), Monica Mæland og Tor Mikkel Wara vil til bunns i Tolga-saken og kaller den veldig alvorlig.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

leder

Tolga-saken vil bli stående som et mørkt kapittel i norsk forvaltningshistorie, og det gjenstår å se om - eller: hvor mange - andre kommuner som kan ha lignende forhold å rydde opp i. I forbindelse med den granskningen regjeringen har iverksatt skal det også foretas stikkprøver rundt om i landet.

At dette er nødvendig fremgår med all tydelighet av et Norgeskart i VG i går, der kommunene er fargelagt ut fra økningen i innbyggere registrert som psykisk utviklingshemmede. Landet under ett summerer det seg til hele 3000 flere enn for ti år siden. Skyldes det at tilbudet er forbedret eller at det misbrukes?

De tre brødrene i Tolga får omsider sin oppreisning etter den skandaløse feildiagnostiseringen, der alle tre på sviktende premisser ble satt under vergemål - mens kommunen mottok betydelige beløp gjennom ordningen med statlige tilskudd for psykisk utviklingshemmede. Blant uhumskhetene som har kommet for dagen, og som granskerne må gå inn i, er virksomheten til konsulentselskapet som tilbød ”faglig bistand for å sikre optimal ressurstilgang” til et antall kommuner. Flere fastleger har reagert kraftig på opplegget med å lete opp personer som kanskje kunne passe til kriteriene for tilskudd.

Tolga kommunestyre har besluttet å iverksette sin egen gjennomgang av rutinene, noe ordføreren begrunner med at den statlige granskningen ikke vil gi et tilstrekkelig verktøy til opprydningen. I en lang rekke kommuner har lokale politikere og partigrupper tatt tilsvarende initiativ. Det meldes inn spørsmål til administrasjonen, og det vedtas ny vurdering av dokumentasjonen over en lav sko. Dette trøkket nedenfra, fra lokalpolitikere som landet over krever full oversikt, er et sunnhetstegn.

Reell politisk vilje til å avdekke rutinesvikt og full åpenhet i alle ledd i forvaltningen er en forutsetning for å fullføre - og avslutte - Tolga-kapitlet på landsbasis. Tolga-skandalen ble en vekker, og slik må den behandles. Å bli klassifisert som psykisk utviklingshemmet av en lege man ikke engang har møtt og så bli satt under verge, skal simpelthen ikke være mulig. Det handler om hensynet til de berørte. Og det handler om tilliten til systemet, i dette tilfellet en ordning for statlige tilskudd til kommunene.

Minileder: Kronisk norsk

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?», skriver Inger-Marie Ytterhorn på Facebook-posten til varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

Kronisk provoserende fra en kronisk Frper.