Om naturlover og om å lære av andre

DÅRLIG: – Minst dårlig er Salangen, på 242. plass. «Verst» blant våre er Tranøy på 408. plass. Men «storkommunene» Målselv og Lenvik kommer også svært dårlig ut, på 351. og 392. plass, skriver Folkebladet på lederplass. Foto: Jan-Erik Bergstad  Foto: Jan-Erik Bergstad

Så må administrasjon og politikere gjøre sitt beste for å havne bedre ut i 2019, 2020 og 2021.

Folkebladet på lederplass 9. juli 2018
leder

Sist uke presenterte Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. Rundt om i utkantkommunene var det nok mange som åpnet dokumentene, med hjertet i halsen.

Og for de fleste av «våre» kommuner midt i Troms er det dyster lesning. Det er 426 kommuner i Norge. Og alle de ti kommunene i Folkebladets dekningsområde kommer lang, langt ned på lista. Minst dårlig er Salangen, på 242. plass. «Verst» blant våre er Tranøy på 408. plass. Men «storkommunene» Målselv og Lenvik kommer også svært dårlig ut, på 351. og 392. plass. Bortsett fra Salangen kommer alle ti kommun-ene blant de 300 eller 400 dårligste.

Det er helt sikkert interessant både for innbyggere og kommunetopper, inkludert lokalpolitikere, å sjekke hvordan «din kommune» ligger an sammenlignet spesielt med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med med. Kostra-tallene er for ordens skyld en pålagt rapportering fra kommunene, som skal gi styringsinformasjon og fortelle om ressursinnsats.

Informasjonen som ligger i Kostra-tallene kan for det første være vanskelig å hente ut, for politikere og ikke minst for folk flest. Det kan for det andre være mangler ved rapporteringen, og det kan være forhold som rapporteringene ikke tar tilstrekkelige høyde for. Geografisk beliggenhet, befolkningssammen- setning og folketall er negative momenter som er vanskelig å gjøre noe med.

Det er like selvsagt ikke noe fortrinn, spesielt på feltet pleie- og omsorg, at befolkningen har høy alder, og at man på grunn av geografiske forhold ikke er førstevalg for helseansatte som skal ut i jobb. Slik er situasjonen i mange kommuner her i regionen.

Både blant politikere og ansatte i kommunen er det helt sikkert konkurranse- instinkt nok til å ønske seg oppover på listene. Til det formål er Kommune- barometeret kanskje et nyttig press-middel, på samme måte som Kostra-tallene kan være det.

For alle samfunnsengasjerte vil det være lite konstruktivt å på den ene siden peke på at din kommune ligger lavt på en rekke målepunkter hos Kostra og i Kommunebarometeret, og bruke det som utgangspunkt for kritikk — og samtidig kritisere administrasjonen for upopulære tiltak for å bøte på forhold som gjør at kommunen ligger lavt på den samme oversikten.

Så må administrasjon og politikere gjøre sitt beste for å havne bedre ut i 2019, 2020 og 2021. Det er en lang vei å gå, men også små politiske grep kan gi uttelling.


Minilederen: Lakse-hopp

Kina opphever forbudet mot å import av laks fra Trøndelag, Nordland og Troms.

Og oppdretterne i de tre fylkene kan smile bredt som glade lakser.