Trives på skolen — sliter psykisk

Mange føler seg utsatt for et press. Parallelt har vi sett hvordan en sunnhetstrend kan utarte til et usunt kroppspress.

Folkebladet på lederplass 21. juni 2018

UNDERSØKELSE Ungdata-undersøkelsen i kommende Senja kommune avslører at ungdommen trives på skolen, men urovekkende mange sliter psykisk.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

leder

Ungdata-undersøkelsen i kommende Senja kommune avslører at ungdommen trives på skolen, men urovekkende mange sliter psykisk.

1.000 ungdommer i de fire kommunene som i 2020 blir Senja kommune har svart på den landsomfattende Ungdata-undersøkelsen. Tallene for skole og trivsel er oppløftende. 60 prosent i Lenvik og 50 prosent i de øvrige tre kommunene svarer at de er fornøyd med skolen sin — og enda bedre: 90 prosent sier at det trives på skolen og opplever at lærerne bryr seg om dem.

Mer bekymringsfullt er det at andelen ungdom som har pykiske helseplager fortsetter å øke både nasjonalt og lokalt. 15 prosent av de spurte i kommende Senja kommune sier de har psykiske plager. Spesielt er trenden økende blant jenter. Det bør derfor bli en fokusområde for politikerne framover når ungdomspolitikken skal utformes.

Når det gjelder alkohol oppfatter ikke de som står bak undersøkelsen, Korus Nord og Lenvik kommune, tallene som dramatiske. 27 prosent av elevene på 8. trinn og 78 prosent av de spurte i videregående svarer at de har drukket alkohol det siste året.

Det kan være grunn til å se til andre deler av landet og dra sammenligninger for å finne ut hvordan ungdommer i vår region ligger an. I Oslo varsles en trendskifte blant ungdommen: I snitt bruker de vesentlig mindre tid på lekser. Flere bruker eller har prøvd hasj og andre stoffer, og flere mener at dette gir status. Flere er involvert i vold og i småkriminelle aktiviteter.

Utslagene i Oslo er markante sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse for tre år siden. Trender og trendskifter i ungdomskulturen sprer seg raskt i våre dager, og det er ingen grunn til å tro at det stopper ved bygrensen til Oslo. Det er all grunn til å være oppmerksom på slike trender.

Forskerne bak undersøkelsen har ingen entydig forklaring på den økende tendensen til å bryte normer og «gjøre noe galt». En nærliggende tanke er imidlertid at det kan være prestasjonsjaget som slår tilbake — at vi ser pliktoppfyllelsens og prektighetsmedaljens bakside når det fortsatt er en fortsatt økning i psykiske plager. Når såpass mange som 15 prosent lokalt — og betraktelig mer dramatisk i Oslo — 27 prosent — svarer at de sliter psykisk, er det verdt å slå alarm. Mange føler seg utsatt for et press. Parallelt har vi sett hvordan en sunnhetstrend kan utarte til et usunt kroppspress.


Minilederen: Mørkt

I dag, torsdag 21. juni klokka 12.07, snur sola. Det går mot mørkere tider.

Nå kunne det vært fristende å spøke med det dårlige sommerværet, at sommeren går mot slutten og alt det der. Men enkelte ting er for alvorlig til å spøke med.