Flere amerikanske soldater i Norge er klok politikk

Det er uansvarlig å sende soldater ut i trening arktisk klima uten å venne dem til det på forhånd.

Folkebladet på lederplass 14. juni 2018

GARANTIST – Vi må ta utgangspunkt i at USA er Norges viktigste sikkerhetsgaranti i en ustabil verdenssituasjon, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvarets mediesenter

leder

Det er omstridt, og det skapte debatt i Stortinget. Men det er klok forsvars- og sikkerhetspolitikk å åpne for flere amerikanske soldater i Norge — blant annet på Setermoen.

Regjeringen sier ja til mer systematisk trening av amerikanske soldater på norsk jord. De neste fem årene skal soldater fra US Marines være i Norge for å øve og trene etter et fastlagt mønster. Leirene på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Troms vil være arena for at inntil 700 amerikanske soldater til enhver tid vil være på trening i Norge.

SV mener det vil provosere vår nabo i øst unødvendig, og mener det riktige i den sikkerhetspolitiske situasjonen nå er å bygge opp det norske Forsvaret i nord. I Stortinget tirsdag ble det også rettet kritikk mot at man bygger ned eksempelvis 2. bataljon på Skjold, og i stedet satser på amerikansk tilstedeværelse i indre Troms.

Det er selvsagt fullt ut legitime innvendinger. Men vi må uansett ta utgangspunkt i at USA er Norges viktigste sikkerhetsgaranti i en ustabil verdenssituasjon. At amerikanske styrker kommer Norge til unnsetning ved et overfall har vært forutsetningen og hele logikken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk helt siden den kalde krigen.

Hvis dette skal være realistisk må de amerikanske soldatene — og andre allierte — være forberedt på hvordan det er å krige i krevende nordnorsk terreng og klima. Og det kan bare skje ved at de amerikanske soldatene øver i Norge, sammen med norske soldater.

Tradisjonen for at allierte soldater øver i Norge er lang — det har skjedd sammenhengende siden Norge ble med i NATO i 1949. Forskjellen nå er at treningen blir rotasjonsbasert — og det innebærer en sammenhengende tilstedeværelse av amerikanske styrker på norsk jord i noen år fremover.

Skal treningen bli mest mulig effektiv er det riktig vei å gå. Og realistisk sett: Skal amerikanske soldater få den treningen de trenger for å fungere den dagen det virkelig gjelder, så må systematikken være innarbeidet og mengden trening være tilpasset.

Det er uansvarlig å sende soldater ut i trening arktisk klima uten å venne dem til det på forhånd. At USA satser såpass tungt i Norge skal vi være glade for — og det er en glassklar melding om at sikkerhetsgarantien som vi er så avhengige av fortsatt gjelder.. Det er viktig for Norge, og det er vikig for hele Nato-allainsen.


Minilederen: Hallo? Hallo?

Snart blir det slutt på fasttelefon i Norge, og Telenor skal fase ut både kobbernettet og 3G-nettet.

Hallo, hallo Telenor! Burde vi ikke først få skikkelig dekning i distriktene før røret legges på for siste gang?