Budsjettkrise for Forsvaret

Man må heller ikke glemme at driften Bardufoss lufthavn er avhengig av forsvarets personelltrafikk for å opprettholde den driften de har i dag.

Folkebladet på lederplass 16. mai 2018

SVART – I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går ser det mer eller mindre svart ut for Forsvaret i Indre Troms, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

leder

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går ser det mer eller mindre svart ut for Forsvaret i Indre Troms.

Regjeringen Solberg foreslår å la tre helikopter stå på Bardufoss, mens de resterende 15 skal være på Rygge. Dermed kan det se ut til at en deling med ni helikopter på Bardufoss og ni på Rygge er et saga blott. I tillegg vil de legge ned 2. bataljonen på Skjold og nye stridsvogner vil dra flere år ut i tid på grunn av at leasing eller lån ikke var mulig.

Ikke uventet er reaksjonene på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett kraftige. – Dette er krise for Bardufoss og en katastrofe for forsvarsevnen i Nord-Norge og i hele landet, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

Det er ikke bare Senterpartiet som «røyser bust» etter budsjettforslaget. – Forslaget betyr at Hæren i realiteten står uten en skikkelig helikopter-kapasitet, sier Anniken Huitfeldt (Ap). Hun går langt i å antyde at regjeringens forlik om landmakten i realiteten er brutt. Stortingsrepresentantene fra Troms, Martin Henriksen (Ap) og Cecilie Myrseth (Ap), sier at kuttene som foreslås på Bardufoss er uakseptable og mener regjeringen svekker Forsvaret og samfunnsberedskapen.

– Det er tragisk at denne regjeringa demonstrerer så åpenlyst at man ønsker å avvikle det lille vi har igjen av landmakt. Det gjelder både når det kommer til helikopterstøtte og utsettelsen av nye stridsvogner, sier hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B Nygaard.

At det kommer kraftige reaksjoner på det reviderte budsjettet er ikke uventet, for det har vært store forventninger til hva regjeringen ville foreta seg både angående helikopter, 2. bataljonene og stridsvogner. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på sin side forsvarer forslaget og sier det ikke kommer til å gå ut over beredskapen i nord.

Om Bakke-Jensen har rett i det er ikke det sikkert han får mulighet til å bevise, men da må Arbeiderpartiet som det største opposisjonspartiet, og Krf kakke seg på lag med resten av opposisjonen for å få dette reversert.

Hvis ikke kan man regne med at dette er begynnelsen på slutten, eller i alle fall en sakte nedbygging av Forsvaret i Indre Troms. Noe som igjen betyr at kjærkomne arbeidsplasser forsvinner og med det også skattekroner til kommunene. Man må heller ikke glemme at driften Bardufoss lufthavn er avhengig av forsvarets personelltrafikk for å opprettholde den driften de har i dag.

Det kan godt være at forsvarspolitikk ikke er distriktspolitikk, som politikere hevder så snart det er snakk om at noe skal legges ned eller reduseres, men at disse går hånd i hånd må det være liten tvil om.

Hva som blir det endelige utfallet hva revidert nasjonalbudsjett angår får vi først vite når budsjettet skal behandles i Stortinget i slutten av juni, men at det kommer til å bli en politisk drakamp frem til da er det liten tvil om.

Det som i alle fall er sikkert er at opposisjonen har en stor jobb å gjøre frem til da.