Hvor hodeløs går det an å være?

Selvsagt er det en umulig oppgave å gardere seg hundre prosent mot skred i et fylke som Troms

Folkebladet på lederplass 27. mars 2018
leder

Lørdag distribuerte politiet i Troms et bilde av en scooterfører som — til tross for at det nylig har gått skred, driver hasardkjøring i et område der skredfaren er kategorisert som betydelig.

Det er all grunn til å stille spørsmålet: Hvor hodeløs går det an å være? Heldigvis ble vedkommende stoppet av politiet i en av flere scooterkontroller som ble gjennomført i helga. Og vi kan jo håpe at det kan være en øyeåpner for vedkommende.

Sjelden har det vært viktigere enn nå å minne hverandre om å være varsom i fjellet. Varsom.no vurderer skredfaren i regionen til å være «betydelig», og senest i forrige uke ble den kategorisert som 4, hvilket betyr at faren er stor. Da skal det ikke mye tankevirksomhet til for å skjønne at man ikke skal gjøre som scooterførerne som i helgen bedrev en livsfarlig lek.

Snøskred utløser ufattelige krefter. Det var vi sett utallige ganger. Samtidig vet vi at krevende toppturer blir stadig mer populært. Fjelltopper og terreng som «før i tida» aldri ble utfordret, blir nå tatt i bruk av opplevelseshungrige skiløpere. De som selger sportsutstyr opplever et enormt salg av topptur-utstyr, i så stor grad at det er ventelister. Skredutstyr, som søkestang, skredsøker og spade, er derimot ingen stor salgssuksess. Akkurat det bør være gjenstand for ettertanke.

Et annet tankekors: Når svært mange av oss nå legger ut på biltur til hytta, kjører vi langs rasutsatte veier. Troms fylke er blant de fire mest skredutsatte i Norge. Nasjonal Transportplan for årene 2018-2029 viser at det fortsatt skal det pøses inn penger på rassikring, men det blir aldri nok, og altfor lite av den samlede potten er øremerket skredsikring.

Selvsagt er det en umulig oppgave å gardere seg hundre prosent mot skred i et fylke som Troms. Men viktige grep og livreddende tiltak kan gjøres, som skredoverbygg, skredvoller, andre sikringstiltak, tunneler og nye veiløsninger i mindre skredutsatt terreng.

Men til syvende og sist er det én ting som gjelder, enten man kjører bil, går på ski, truger eller kjører snøskuter: Vær varsom!


Minilederen: Snø

Åtte av ti nordmenn sier de skal ut i naturen i løpet av påsken.

To av ti skal måke snø.