Verdt å lytte til bekymringsmeldingene

Det hører med til lederrollen og politikerrollen å stå i stormen og tåle trykket.

Folkebladet på lederplass 7. mars 2018

FORNUFT - Å forsøke å legge en demper eller kvele en slik åpen debatt er nytteløst, og virker ofte mot sin hensikt. Men å mane til fornuft er klokt. Og det er nettopp fornuften de fire som sto fram i Folkebladet apellerer til, skriver Folkebladet på lederplass. Fra venstre Otto Jakobsen, Karin Jakobsen, Kine Berntsen og Bjørn Fredriksen.  Foto: Carina Hansen

leder

Lenvik kommune er inne i en alvorlig omdømmekrise.

Det som gjør denne situasjonen ekstra alvorlig, er at et stort antall ansatte som ikke er i lederposisjoner, føler at de rammes av uredelig kritikk, blant annet på sosiale medier. Det har ført til sykmeldinger og frykt for et dårlig arbeidsmiljø.

At rådmann Bjørn Fredriksen, personal- og utviklingssjef Karin Johnsen, hovedverneombud Kine Berntsen og hovedtillitsvalgt Otto Jakobsen, går ut samlet i Folkebladet med oppfordring til kommunens innbyggere om å tenke seg om og passe på hvordan de ordlegger seg på sosiale medier, er svært spesielt. Men det viser alvoret i situasjonen. Og det er verdt til å lytte til bekymringsmeldingene som kommer både fra den administrative ledelse i kommunen og de som representerer de ansatte.

Det er utvilsomt den pågående saken om revisjonsrapporten fra KomRev Nord om anskaffelsessaken i Lenvik, som skal behandles i kommunestyret torsdag, som har utløst den dramatiske situasjonen. Men det har over tid også vært andre saker som har satt Lenvik kommunes omdømme på en alvorlig prøve. Nå føler ledelse og ansatterepresentanter at nok er nok. Det skal vi ha respekt for.

At ansatte opplever ytringene i sosiale medier som angrep på dem personlig, på arbeidsmiljøet og på arbeidsplassens omdømme, er til å forstå. Og for de som ytrer seg, og gjerne slenger ut spydige, usaklige om unødvendige kommentarer, er det all grunn til å tenke seg om.

Men det går et klart skille her, som også rådmann Bjørn Fredriksen påpeker. Både rådmannen selv, hans strategiske ledelse, samt ordføreren og kommunens fremste politikere, må ha en helt annen terskel for å tåle kritikk, både saklig og usaklig — enn øvrige ansatte, som ikke skal ha grunn til å føle seg forfulgt eller være bekymret på jobben.

Akkurat som ledere i privat og offentlig virksomhet, inkludert avisredaktører, må toppene i Lenvik — også politikerne — tåle å bli utsatt for kritikk som kan oppleves som både svært urettferdig og sårende. Det hører med til lederrollen og politikerrollen å stå i stormen og tåle trykket. Å forsøke å legge en demper eller kvele en slik åpen debatt er nytteløst, og virker ofte mot sin hensikt. Men å mane til fornuft er klokt. Og det er nettopp fornuften de fire som sto fram i Folkebladet apellerer til.

Men det er også den administrative og politiske ledelsen i Lenvik sitt ansvar å bygge opp et skadet omdømme, som i stor grad er selvpåført.


Minilederen: Sjansespill

«Ta sjansen» på Finnsnesvannet var en stor suksess under Finnsnes i Fest for 20 år siden. Nå er den tilbake.

Det kan bli festlig, og det er positivt at arrangørene tar sjansen!