Mye deltid bør bli mer heltid

Et annet forhold er det faktum at brukere av omsorgstjenester har behov for kontinuitet, og derfor også færrest mulig omsorgsytere å forholde seg til.

Folkebladet på lederplass 16. februar 2018

DELTID – Dette er åpenbart en hard nøtt å knekke i den forstand at man her berører det som oppfattes som et gode for den ansatte, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: NTB Scanpix

leder

En rekke kommuner tar nå grep for å reduisere antall deltidsstillinger i helse og omsorgssektoren — med mål om flere hundreprosentsstillinger.

Harstad kommune er blant de som har kommet lengst — og målet er at ved utgangen av dette året skal halvparten av alle stillinger innenfor helse og omsorg i være hundreprosentstillinger. Det skal heller ikke finnes stillingsbrøker under 50 prosent innenfor denne sektoren, naturligvis med unntak i tilfeller der arbeidstaker av helsemessige eller sosiale årsaker må gå i redusert stilling.

Dette er den uttalte målsettingen i et viktig arbeid som Harstad kommune har intensivert det siste halvannet året. Og at prosjektet allerede har gitt resultat, framkommer i en oversikt som viser at gjennomsnittsstillingen er økt fra 66 prosent i 2016 til 76 prosent i 2017.

Sett i lys av at kampen mot knøttsmå brøkstillinger helt nede i ti prosent har vært på dagsorden i en årrekke, er det saktens ikke mye å la seg imponere over. Like fullt skal Harstad og andre kommuner ha ros for at de endelig har tatt skikkelig tak i problemstillingen. At andelen heltidsansatte i turnus per i dag ligger på 33 prosent, forteller imidlertid at det fremdeles er en betydelig jobb å gjøre.

Det er flere årsaker til at vi må over fra deltid til mer heltid. Eldrebølgen som skyller inn over oss de kommende årene, vil blant annet stille krav til mer personell og dermed rekruttering. Men yngre, nyutdannede helsearbeidere i etablererfasen har behov for forutsigbarhet og trygghet når de trer inn i arbeidslivet. Da kan vi ikke tilby dem deltidsstillinger på 17, 20 og 22 prosent.

Et annet forhold er det faktum at brukere av omsorgstjenester har behov for kontinuitet, og derfor også færrest mulig omsorgsytere å forholde seg til. Større stillingsbrøker er i så måte en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på omsorgstjenesten, for det bør være en opplagt sammenheng mellom stillingsprosent, erfaring og mestring av arbeidsoppgaver.

Det er imidlertid ingen enkel øvelse. Statistikk på landsbasis viser nemlig at 90 prosent av dem som jobber deltid, gjør det frivillig. Dette er åpenbart en hard nøtt å knekke i den forstand at man her berører det som oppfattes som et gode for den ansatte. Utfordringen her blir derfor å legge forholdene best mulig til rette for å få de som jobber frivillig deltid over i større stillinger. Her har fagforeninger, politikere og arbeidsgivere et kollektivt ansvar.


Minilederen: På skinner

Hans Kristian Amundsen sluttet som leder av Ap-sekretariatet på Stortinget etter intern strid i partiet, men har nå fått ny toppjobb i Bane Nor.

Den tidligere Nordlys-redaktøren ble påført politiske banesår, men er nå tilbake på sporet igjen.