Knusende rapport mot Lenvik kommune

Den rammer først og fremst tidligere rådmann og hennes stab, men også den politiske ledelse i kommunen stilles i et grelt lys.

Folkebladet på lederplass 9. februar 2018

BARNELÆRDOM – Lenvik kommune er en stor kommune, og reglene som er brutt burde være «barnelærdom» for en såpass stor administrasjon,skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Trond Sandnes

leder

Lenvik kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser og habilitet så det suser — og slaktes fullstendig i rapporten fra KomRev Nord.

Saken setter kommunens omdømme på nye prøver. I prosessen med å danne nye Senja kommune er en slik svært uheldig sak det siste storebror Lenvik kommune trenger.


Sivertsen: – Det har skjedd en glipp

«En ikke-sak». Slik beskrev Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen det da Kommunal Rapport begynte å stille spørsmål ved rådmannen og hennes stabs habilitet i forbindelse med innkjøpssaka.

Det store spørsmålet nå er selvsagt hva konsekvensene blir. Jasmin Agovic-Nordaas, tidligere Venstre, nå frittstående representant i kommunestyret i Lenvik, mener politiet bør etterforske saken. Først må imidlertid saken behandles både i kommunens egen kontrollutvalg, og senere i kommunestyret. Neste steg blir opp til Lenvik-politikerne, men det er åpenbart at dette ikke kan passere uten videre konsekvenser.

I så måte er det allerede gjort grep som gir en viss grunn til optimisme med tanke på framtidige rutiner i kommunen. Nåværende rådmann Bjørn Fredriksen legger seg skinnflat og beklager saken på det sterkeste, men viser til at det er ansatt ny innkjøpssjef og kommuneadvokat. «Man ser allerede nå en betydelig forbedring i kommunens rutiner og målet er nå at hver enkelt sak skal behandles etter de bestemmelser som gjelder innenfor innkjøpsområdet».


Rapport avdekker brudd på innkjøpsregler og habilitetsregler:

– Ord og lovnader om bedring er ikke lenger nok

– Aldri før har jeg lest en rapport som så til de grader slakter et forvaltningsorgan som det denne rapporten gjør, sier Agovic-Nordaas om KomRev Nords rapport om Lenvik kommune.

For å si det enkelt: Det skulle bare mangle. Lenvik kommune er en stor kommune, og reglene som er brutt burde være «barnelærdom» for en såpass stor administrasjon. Lenvik kjøpte tjenestyer for 14 millioner kroner fra et selskap der sønnen til tidligere rådmann Margrethe Hagerupsen var involvert. Kommunen gjorde ikke habilitetsvurderinger — i alle fall finnes det ingen dokumentasjon på dette. Når rådmannen er inhabil, er «tommelfingerregelen» at også hennes stab er det. Og det var medlemmer av hennes stab som var saksbehandlere. Dermed brøt kommunen flere av anskaffelsesreglementets grunnleggende krav.

I sum er den nesten 100 sider lange rapporten fra KomRev Nord en sammenhengende slakt av kommunens saksbehandling og rutiner. Den rammer først og fremst tidligere rådmann og hennes stab, men også den politiske ledelse i kommunen stilles i et grelt lys.

Det gjør ikke saken bedre at ordfører Geir-Inge Sivertsen allerede i mai i fjor mente dette var en «ikke-sak» da Kommunal Rapport begynte å stille kritiske spørsmål, og journalistikken ble karaktierisert som «uetterrettelig, spekulativ og tendensiøs». I dag sier Sivertsen at «det har skjedd en glipp til de grader».

Det er andre toner, og Lenvik kommune bør til de grader ta lærdom av saken.


Minilederen: Fest?

Rentefesten kan være over, advarer finansekspert i Sparebank1 Nord-Norge.

Nå har vel aldri det å betale renter vært en fest, uansett høye eller lave.