Gal rekkefølge — hjelper ikke entusiasmen

Det blir kanskje litt mer spennende å være fylkes- eller regionpolitiker med en slik innretning av samfunnet.

Folkebladet på lederplass 5. februar 2018

FLYTTING - Mye av det som i dag styres fra Oslo, kan minst like godt og sikkert bedre administreres fra Tromsø, Vadsø, Harstad eller Finnsnes, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Tom Benjaminsen, iTromsø

leder

Regjeringens ekspertutvalg for regionreformen kommer med revolusjonerende forslag. Problemet er bare at rekkefølgen er blitt feil; rapporten burde kommet før grensejusteringene begynte.

Regjeringens ekspertutvalg foreslår nedlegging av flere statlige etater og overføring av myndighet fra staten til regionene. Nesten 5.000 arbeidsplasser skal flyttes fra statlige etater til fylkeskommunene. Men hjelper det på entusiasmen i arbeidet med å få Troms og Finnmark til å finne tonen og gode løsninger? Neppe. Så langt ser ikke dette ut til å være nok til å skape nytt liv i regionene.

Dersom regionreformen virkelig skal få mening, må det flyttes betydelig mer makt til de nye regionene. Slik sett kommer ekspertutvakget, ledet av Terje P. Haugen, med spennende forslag. Men når politikerne skal begynne jobben med å bore i utvalgets rapport, er faren stor for at resultatet blir flikking i forhold til hva fylkene driver med i dag. Og da blir regionene like uspennende som fylkene er i dag for den jevne velger.

Noe av intensjonen med reformen er nettopp å fordele makten i samfunnet på en måte som styrker lokaldemokratiet. Om ekspertutvalgets forslag gjør at regionene stryker sin posisjon blant innbyggere og næringsliv gjenstår å se.

Utvalget går dramatisk til verks: Fem statlige institusjoner foreslås nedlagt – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva og Bufetat. Halvparten av midlene til Innovasjon Norge og midlene til næringsrettet forskning som i dag ligger til Forskningsrådet, foreslås overført til regionene. Regionene kan også få økt ansvar på klimaområdet, kultur og kulturminnevern, folkehelse og regional planlegging.

I alt blir altså nær 5.000 statlige arbeidsplasser berørt, og 23,5 milliarder blanke kroner kan regionpolitikerne få hånd om. Statlige byråkrater kan bli flyttet fra sentrale strøk og ut i regionene. Det er forsåvidt en god tanke. Mye av det som i dag styres fra Oslo, kan minst like godt og sikkert bedre administreres fra Tromsø, Vadsø, Harstad eller Finnsnes.

Det blir kanskje litt mer spennende å være fylkes- eller regionpolitiker med en slik innretning av samfunnet. Men for å vekke velgernes engasjement må enda sterkere grep tas. Og det er åpenbart at utvalgets rapport burde vært lagt på bordet og vært ferdigtygd av storting og regjering før eksempelvis Troms og Finnmark begynte krangelen om hvor hovedsetet i den nye landsdelen skal ligge, og fordelingen av arbeidsplasser mellom byene i nord.


Minilederen: Klabb og DAB

Starten på det nye året har vært katastrofal for radiokanalene, spesielt P4 og Radio Norge. Årsaken er stengingen av FM-nettet og satsingen på DAB.

Radiolyttingen dabber av.