Ministeren griper inn — krangelen fortsetter

Partene har ikke engang vært enige om hva som ble sagt underveis, en situasjonen som eksempelvis ville vært utenkelig i profesjonelt styrearbeid i privat næringsliv.

Folkebladet på lederplass 1. februar 2018

GRIPER INN Kommunalminister Monica Mæland (H). 

leder

Kommunalminister Monica Mæland har bestemt seg for å gripe inn i konflikten mellom Troms og Finnmark om sammenslåing. Det er eneste utvei for å komme videre. Men krangelen fortsetter trolig — uansett.

Ministeren har foreløpig forholdt seg rolig til såpeoperaen i nord. Men nå inviterer hun fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms til møte i Oslo.


Nå griper regjeringa inn i fylkesforhandlingene

Nå tilbyr regjeringa bistand for at Troms og Finnmark skal lykkes med forhandlingene om sammenslåing.

Men hvis Troms og Finnmark ikke blir enige om hvor hovedsetet i den nye regionen skal være, i Tromsø eller Vadsø, kan lokaliseringsdebatten fortsette langt inn i det neste tiåret. Det er nemlig ingen lover og regler som krever at de finner ut av det, melder NRK.

Lokalisering av hovedsetetet er kanskje det mest ømtålige punktet i forhandlingene. Men utover den overordnede plikten til å sørge for at den nye regionen fungerer fra første dag, foreligger det ifølge NRK ingen regler om at regionen må ha fattet noen endelig beslutninger om lokalisering før sammenslåingen. Og det er faktisk også mulig, rent teoretisk , å ha to hovedseter...

Det finnes utallige bortforklaringer på at det gikk som det gikk i foirhandlingene mellom Troms og Finnmark, men vi kan bare slå fast at forhandlingsutvalgene ikke evnet øvelsen med å skape tilfredsstillende dialog gjennom en hel møteserie. Ja, saken er vanskelig, blant annet basert på at en av partene har hatt bakbeina solid plantet i bakken gjennom hele prosessen. Når ordet tvang er det mest brukte uttrykket før og etter møtene, er det opplagt vanskelig å skape omforente løsninger.

Noen mener det er en seier for Finnmark at delegasjonen ikke har latt seg overtale i sakens anledning, noe som må bety at man er tilfreds med at hele komplekset havner på bordet til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Akkurat det er en umoden fallitterklæring — at man ikke respekterer to stortingsvedtak og at man ikke setter seg ved forhandlingsbordet med intensjoner om å finne fellesløsninger. Prosessene har ikke vært optimal i forhold til hvilke regionale tjenester som blir «outsorcet» til kommuner og fylkeskommuner, men når det inviteres til dialog for å finne løsninger på tvers av fylkesgrensene, må man nedtone lokalpatriotiske følelser.

I stedet har man vært vitne til politisk ping pong, kanskje spesielt etter møtene der virkelighetsoppfatningen spriker som Bortens legendariske staur. Partene har ikke engang vært enige om hva som ble sagt underveis, en situasjonen som eksempelvis ville vært utenkelig i profesjonelt styrearbeid i privat næringsliv.


Minilederen: Du skal høre mye

«Du skal høre mye» med Tore Skoglund kommer til kulturhuset på Finnsnes.

Ja, Senja kommune blir nok tema.