Uvettig dronebruk — behov for strengere regler

De førerløse luftfartøyene har ofte vært omtalt som en del av framtidens lufttrafikk. Men framtiden er alt kommet.

Folkebladet på lederplass 27. november 2017

FRAMTID: – De førerløse luftfartøyene har ofte vært omtalt som en del av framtidens lufttrafikk. Men framtiden er alt kommet. Antallet droner her i landet anslås til 50.000, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Junge, Heiko

leder

Stadig dukker det opp saker der nymotens «flygende objekter», droner, har brutt regelverket.

Nylig måtte Stavanger Lufthavn stanse all flytrafikk i 25 minutter på grunn av en drone som ikke overholdt avstandsreglene. Hadde episoden blitt mer langvarig, ville innkommende trafikk ha blitt omdirigert til andre flyplasser. Sola var det tredje slike tilfellet ved norske lufthavner i høst. I Tromsø ble en kinesisk turist tatt på fersken under droneflyging ved flyplassen.

Tidligere har Norsk Luftambulanse og annet helikopterpersonell advart mot uvettig dronebruk, som har utgjort en reell sikkerhetsrisiko. Droner som eksempelvis kretser over et ulykkessted for å fotografere, kan lett bli et hinder for helikoptre fra nødetatene.

Nå går Luftfartstilsynet, Avinor og politiet ut med en kraftig påminnelse om hvilke regler som gjelder for dronebruk, regler som også har sine straffebestemmelser. De førerløse luftfartøyene har ofte vært omtalt som en del av framtidens lufttrafikk. Men framtiden er alt kommet. Antallet droner her i landet anslås til 50.000.

Ifølge bransjeorganisasjonen UAS Norway bruker drøyt 3.000 droneoperatører sine farkoster i yrkesmessig sammenheng. Et krav om sertifikat med tilhørende prøver er innført for de største og mest avanserte dronene. Når Luftfartstilsynet opplyser at 684 personer på landsbasis har tatt lappen hittil, kan tallet antagelig utstyres med et «bare».

Mange, og stadig flere, droneoperatører tilhører kategorien hobby og fritid, og for de enklere utgavene kreves ikke annet enn at det sendes en melding til Luftfartstilsynet. Også her er det imidlertid snakk om droner på opptil 2,5 kilo med en makshastighet på 111 kilometer i timen — noe som er begrunnelse nok for et detaljert regelverk, og for i nødvendig grad å sørge for at det overholdes.

Økt bruk av såkalte ubemannede luftfartøyer har for øvrig ikke bare med sikkerhet å gjøre, men også med privatlivets fred. Dronebransjen har selv tatt til orde for skjerpede regler og for obligatorisk eksamen for alle kategorier. Det er et utspill myndighetene bør hilse velkommen.


Minilederen: Ulv

Bondeorganisasjonene reagerer sterkt på at Tine har plassert en ulv på julemelkekartongene.

Uttrykket «å rope ulv» har fått en ny dimensjon.