Målselv måtte bøye av for folkerøsten

Eiendomsskatten er forhatt, det hviler det liten tvil om

Folkebladet på lederplass 17. mars 2017
leder

EIENDOMSSKATT Målselv kommunestyre onsdag.  Foto: Amund Hansen

som virkelig engasjerer folk, er det offentlig inngripen i egen lommebok. Det har vi sett et stjerneeksempel på i Målselv kommune den siste tiden.

Eiendommsskatten er forhatt, det hviler det liten tvil om. For sjelden har vel folk vist sin forbannelse tydeligere. Både i media og i sosiale medier har debatten vært glohet. Nå har Målselv kommune hørt på folket, og redusert eiendomsskatten fra syv til fem promille for boliger og fritidsboliger. Hadde de noe valg? Selv ordfører Nils Foshaug (Ap) innrømmer at vedtaket om reduksjon kom som følge av nettopp dette engasjementet. Og det to måneder tidligere enn han selv hadde trodd.

At folks engasjement har vært et tungtveiende argument for å redusere eiendomsskatten er det liten tvil om. Det viser også at det faktisk hjelper å engasjere seg, og jo flere røster jo større er sjansen for å påvirke politiske vedtak. I denne saken kommer det frem at politikerne ikke har turt noe annet enn å la folkets røst veie tungt da det kom til avstemming.

Saken har vært såpass opphetet at høyrepolitiker Britt Andreassen har gruet seg til å gå i butikken. Hun har selv sittet som sakkyndig i ei nemnd som har vedtatt takstene på eiendom i kommunen. Andreassen hadde ventet seg reaksjoner, men sier at det likevel får være måte på hvordan folk skal mobbe og ta noen.

Selv vil hun ikke uttale seg om hva folk, som har stoppet henne, har sagt og kalt henne for. Med andre ord, det har neppe vært hyggelige samtaler det hun hun nå refererer til.

Vi skal engasjere oss i saker vi brenner for eller har meninger om. Men vi må da kunne oppføre oss. Når reaksjonene grenser til mobbing har det gått for langt. Dette kan ikke voksne folk være bekjent av i en tid der vi har stort fokus på dette temaet blant de unge. Det er både useriøst og uforskammet, og her må nok folk gå i seg selv og tenke seg om før de dundrer løs på mennesker på en slik måte. Det hører ikke hjemme noe sted.

Det er lett å forstå fortvilelsen til de som skal forvalte et stort og til tider tungrodd system. Lettere blir det å forstå hvis de i tillegg skal bli mobbet for jobben de gjør.


Minilederen: Lang rentefest

Norges Bank rører ikke renta, og senker forvetningene til renteutviklingen. Sentralbanken spår renter på dagens nivå i flere år, melder NRK.

Dermed ser det ut til at den norske kjøpefesten må vente lenge på nachspielet.