Hva skulle vi gjort uten havet?

Inntekter fra havet holder en fundamentalt viktig del av arbeidsstokken i Troms sysselsatt

Folkebladet på lederplass 24. februar 2017
leder

Det norske velferdssamfunnet er i svært stor grad bygd på inntekter fra havet. Regjeringens nye havstrategi har ambisjoner om å skape enda flere arbeidsplasser i havnæringen.

Det er en klok strategi, men den betyr samtidig at vi fortsatt må ha ambisjoner om å utvilke olje- og gassnæringen i Norge. Havnæringen består av petroleumsnæringa, maritim næring og sjømatnæringen. De to sistnevnte har åpenbart en lovende framtid. Men det er fortsatt slik at olje og gass sysselsetter desidert flest og er den i særklasse viktigste bidragsyteren til statskassen og oljefondet i Norge. Slik må det også bli i flere tiår framover, dersom dagens velferdsnivå skal opprettholdes.

«Ka sku vi ha gjort uten havet? Sku vi ha bært båtan?», lyder et herlig nordnorsk uttrykk, som setter ord på hvor avhengig folket i nord har vært og fortsatt er av havet. Og av båtene som sørger for å hente verdiene hjem på tørt land. I dag er havnæringens andel av den totale verdiskapning i Troms 22 prosent. Hele 6.000 mennesker i dette fylket er sysselsatt innen sjømat, olje og gass eller annen maritim næring. Med andre ord; inntekter fra havet holder en fundamentalt viktig del av arbeidsstokken i Troms sysselsatt.

Men det blir likevel små tall sammenlignet med oljefylket Rogaland. Her er nesten 80.000 mennesker sysselsatt i havnæringen, de klart fleste innen olje og gass. Hele 81 prosent av den totale verdiskapningen i Rogaland kommer fra havnæringen. Det forteller hvor viktig olje og gass er for folkerike Rogaland og for Norge som helhet.

Det forteller også at de som tror at sjømat kan ersatte petroleumsnæringen må gjøre seg nye tanker, i alle fall på kort sikt. Selv om sjømateksporten har hatt en voldsom økning de fire siste år, blir de totalte inntektene på miniputtenivå sammenlignet med olje og gass. Og i dag er det urealistisk å tro at sjømat kan erstatte olje og gass fullt ut.

Sett i dette perspektivet var det kloke ord fra statsminister Erna Solberg da hun tirsdag presenterte regjeringens havstrategi. Hun understreket at regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor Norge allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling, og sikre Norges posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

Her ligger framtidens jobber. Og det inkluderer en omstridt olje- og gassnæring, fullt ut.


Minilederen: Kamp

Regjeringen vil at Nord-Norge skal bli én region i stedet for dagens tre fylker.

Hva barnet skal hete kommer til å bli den neste store kampen om Nord-Norge.