Retten er satt — ut av spill

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det er noe som skurrer. Saken er åpenbart ikke moden for en endelig politisk dom.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

FEID: «Senja tingrett vil bli feid av banen når sluttsignalet går i Stortinget 1. desember — hvis det ikke blir ekstraomganger». Foto: Stian Andrè Lund 

RASERT: «Den profilerte Finnsnes-advokaten Olav Eriksen (til høyre) saat hele advokatmiljøet i Midt-Troms vil bli rasert». Foto: Amund Hansen 

MAKKVER: «Jan-Eirik Nordahl anklaget både Domstoladministrasjonen og regjeringen pluss Frp for å servere et «makkverk». Foto: Petter Egge 

SENJA TINGRETT
  • Senja tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme.
  • Domstolen har kontorsted på Finnsnes, og rettskretsen omfatter kommunene Bardu, Senja, Dyrøy, Målselv og Sørreisa med samlet ca. 30.000 innbyggere.
  • Det er 12 ansatte ved Senja tingrett — dommere og administrasjon.
kommentar

Gjemmer det seg en forkledd Donald Trump på hver side av den politiske skillelinjen i spillet rundt tingrettene i Norge? For noen må drive med «fake news» i stor og skremmende stil. Noen må faktisk bløffe. Hvis ikke er det all grunn til å stille spørsmål ved både fagfolk og politikeres evne og vilje til å forstå det som nå foregår.

Knapt noen sinne har vi opplevd en så diamentral motsetning i oppfatningen av hva som er fakta i en sak. En sak som handler om en av vårt samfunns grunnpilarer, den tredje statsmakt; rettssystemet. En sak som Stortinget skal avgjøre 1. desember. Da skal den framtidige domstolstrukturen i Norge avgjøres. Forslaget som akkurat når ser ut til å få flertall, er at dagens rettskretser skal reduseres fra 60 til 23. Det vil medføre at Senja tingrett slås sammen med Nord-Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.


Domstolstrukturen skal på ny opp i Stortinget

– Vi aksepterer ikke en sammenslåing av tingrettene

Torsdag hadde Midt-Troms regionråd møte med Senja tingrett om hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av tingretten vil få, og hvilket standpunkt regionrådet selv har i saken.


Bare en slik tanke framstår i utgangspunktet ganske avskyelig, i alle fall for de som har levd noen år og kjent på det stadig tilbakevendende «Tromsø-suget», en sentraliseringskraft som synes å være både ustoppelig og selvforsterkende. Ikke minst når det gjelder — som i dette tilfellet — fordelingen av offentlige tjenester og arbeidsplasser.

Men det er den svart-hvite og hundre prosent forskjellige politiske oppfatningen av konsekvensene av en slik endring, som er oppsiktsvekkende. Midtstreken i den faglige og politiske kampen framstår etter hvert ganske tydelig. På den ene banehalvdel: Senterpartiet og Arbeiderpartiet, med de små tingrettene, eksempelvis Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett, som heiagjeng og støttespillere. På den andre banehalvdel: Høyre, Frp, KrF og Venstre, med de store tingrettene som heiagjeng og støttespillere.

Normalt sett er det jo dommerne som både blåser i gang, bestemmer og blåser sluttsignalet i slike «kamper», men her er det spillerne selv, politikerne, som holder i fløyta og avgjør utfallet. Og sett fra tribunen framstår kampen som temmelig «grisete», og det burde vært utdelt gule og røde kort både i øst og vest.

Laget bestående av de små tingrettene og Sp og Ap mener at endringen til større rettskretser i realiteten betyr en nedleggelse av tingrettene, inkludert Senja tingrett, Mens det andre laget, de store tingrettene som står på trygg grunn og regjeringspartiene med Frp som støttesplller, mener det stikk motsatte: At de små tingrettene skal bestå som nå, og faktisk vil komme styrket ut av endringen som er foreslått.


– Regjeringen prøver å sniknedlegge Senja Tingrett

Regjeringen har lagt frem nytt forslag om å gjøre endringer i Domstolstrukturen. Det betyr at Senja Tingrett allerede før jul kan bli lagt ned.


Vi som sitter på tribunen skjønner lite og ingenting. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen, som er sterkt engasjert i saken, skriver rett ut at dette er et uverdig spill, og at det er bekymringsfullt at politikerne nå skal stemme over et spørsmål de ikke forstår konsekvensene av. Han er klar som dagen på at et «rettssted» blir som en «konge uten land», og at realitetene er at Senja tingrett vil bli feid av banen når sluttsignalet går i Stortinget 1. desember — hvis det ikke blir ekstraomganger, da.

Temperaturen i den politiske kampen om tingrettene er svært høy, og det handler om mye mer enn sentralisering og tap av arbeidsplasser og kompetanse i distriktene. Men også det: Under «høringen» i regi av regionrådet i Midt-Troms denne uka, som ble direkteoverført på Folkebladet.no, sa den profilerte Finnsnes-advokaten Olav Eriksen at hele advokatmiljøet i Midt-Troms vil bli rasert med endringen som er foreslått, og det juridiske tilbudet til lokalbefolkningen og bedrifter vil bli mye dårligere. Han la til at hans erfaring er at den juridiske kompetansen i mange tilfeller er vel så høy i Senja tingrett som i Nord-Troms tingrett.

Det mest kontante vitnesbyrdet under «høringen» kom fra Sørreisa-ordfører Jan-Eirik Nordahl. Han anklaget både Domstoladministrasjonen og regjeringen pluss Frp for å servere et «makkverk» av en saksutredning og forslag til endring. Nordahl påberopte seg å være både «lurt og bløffet» i et spill som føyer seg inn i en lang rekke sentraliseringsgrep fra regjeringen. Verken mer eller mindre.

Det store spørsmålet er om det drives en bevisst feilinformasjon fra Domstoladministrasjonen og regjeringen for å oppnå en sentralisering og rasjonalisering. Eller om det rett og slett handler om mangel på kunnskap blant politikerne. Begge deler er i så tilfelle like rystende. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett er nok uansett ved kjernen av det som bør bli neste steg, når han foreslår at det gjøres en juridisk avklaring av konsekvensene for tingrettene — før Stortinget skal avgjøre saken.

For dersom regjeringen fortsatt mener at ingen tingretter skal legges ned, slik justisminister Monica Mæland (Høyre) sa senest i Stortingets spørretime onsdag, hvorfor legger da regjeringen i det hele tatt saken fram for Stortinget? Kan vi ikke bare fortsette som nå?

Det er noe som skurrer. Saken er åpenbart ikke moden for en endelig politisk dom.

Midt-Tromsrådet inviterte torsdag til informasjonsmøte om konsekvenser av endrede rettskretsgrenser. På møtet drøftet ordførerne situasjonen rundt ytterligere tiltak for å stoppe den pågående prosessen, som kan ende med at Senja tingrett legges ned.