Det vi må snakke om — nå!

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Da biter kommunen seg selv i halen. Det må vi unngå.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

KAFÈ PLUSS: «Kanskje finnes det andre måter å organisere drifta på i disse livsviktige institusjonene?»  Foto: Carina Hansen

DYRERE: «Problemer med rus, psykisk helse eller andre utfordringer kan eskalere — og dermed kreve betydelig mer ressurser».   Foto: Tom Benjaminsen

KREVENDE: «Jobben med å få 2021-budsjettet i havn i Senja er ekstremt krevende, og ingen trenger å misunne lokalpolitikerne den uriasposten de nå har».  Foto: Knut Løkse Nilssen

kommentar

Senja kommune kan ikke stå rakrygget og se på at kommunens mest svake og sårbare blør når budsjettkniven slipes. Og for alt i verden; Tilbudene til rusavhengige, de psykisk syke, de voldsutsatte og barn som sliter på skolen må ikke bli en salderingspost i den hektiske budsjettkampen som avgjøres i sene kveldstimer i kommunestyret rett før jul.

Derfor: Debatten må tas nå. Løsningene må på bordet innen få uker. Kafè Pluss, Finnsnes Dagsenter, Mottaksteamet, krisenteret og frivillighetssentralen må sikres et videre liv. Vi må utfordre kreativiteten. Kanskje finnes det andre måter å organisere drifta på i disse livsviktige institusjonene? Kan disse tiltakene organiseres som stiftelser under samme papaply, der kommunalt engasjement, frivillig innsats og bidrag fra eksterne aktører stables sammen i et sterkt byggverk? Alle steiner må snus.


Skal kvalitetssikre antall ansatte i kommunen

I Senja kommune har det blitt operert med et ulikt antall ansatte. Rådmannen sier han skal kvalitetssikre antallet.


For det er bare å stikke fingeren i jorda og innse realitetene først som sist: Disse ikke lovpålagte tjenestene er i spill. Selv om det ikke er slike tiltak som velter økonomien i Senja kommune, er det åpenbart at de vil bli gjenstand for politisk debatt — og at deres eksistens er truet. Det vil være en falitterklæring dersom nye Senja kommune etter bare ett år må ta livet av så fine og viktige tjenester — som betyr så mye for så mange mennesker og deres nærmeste.

Dagsenteret på Finnsnes er en av dem. Folkebladet har de siste årene fortalt flere historier om brukere som sier rett ut at Dagsenteret er det som gir mening i livet — og som faktisk berger liv. Da trusselen om nedlegging sist lå over det lille huset i bakken rett nedenfor Folkebladet i Ringveien på Finnsnes, kom en av brukerne innom oss med tårer i øynene og ba oss hjelpe til. Etter flere runder med mye avisskriverier og lederartikler der vi tok dagsenteret i forsvar, ble det berget i siste liten. Da kom brukeren igjen innom med tårer i øynene. Denne gangen var det gledestårer. Og i hånda hadde han en blomsterkvast til takk..


Usikkerhet om fysisk budsjettmøte

Senja kommune er usikker om det blir fysisk eller digitale kommunestyremøter i desember.


I Folkebladets kommentarfelt og på sosiale medier koker det — igjen. Den ei uke gamle nyheten om at Senja kommune må kutte hele 90 millioner kroner på neste års budsjett har naturlig nok gitt varmgang i tastaturene. Det skytes i alle retninger — mot at noen i det hele tatt kom på ideèn om å danne en storkommune, om alt for mange og alt for godt betalt ansatte i kommunen, om kommunalt pengesløseri på Klubben og i Olderhamna, om kutt i tjenester som først og fremst rammer distriktene. Og om at de svake og sårbare rammes.

De som har vært med i politikken noen år lar seg neppe overraske, selv om engasjementet kanskje er sterkere og summene mye større enn vi er vant med.

Men dette er et engasjement både lokalpolitikerne og den administrative ledelse på rådhuset bør være glad for. Det viser at folk virkelig bryr seg, selv om saklighetsnivå, faktagrunnlag og sannhetsgehalt sikkert kan diskuteres. Men et slikt åpent ordskifte er uansett grunnleggende viktig i lokaldemokratiet — og ikke minst i en så krevende budsjettprosess Senja kommune nå skal gjennom, der de politiske valgene som må tas er så vanskelige at de akkurat nå framstår som umulige..


Ber politikerne stoppe forslag om kutt i lavterskeltilbud:

– Man tar fra dem det siste de har

Fredag la Senja kommune fram forslaget til diverse budsjettkutt for 2021. Kuttene går utover flere kommunale aktører, blant andre Finnsnes Dagsenter og Kafé pluss.


Folkebladet har fått kritikk for at vi slipper til usaklige og spekulative innlegg. Og at vi slipper til for mange «gjengangere» og nett-troll. For å si det slik: Terskelen er svært høy for å sensuere innlegg, og så lenge innholdet ikke beveger seg i retning Trump-nivå holder vi ytringsfrihetsfanen høyt. Og det er faktisk mer bekymringsfullt at lokalpolitikerne, spesielt de som sitter med flertall og mest makt — inkludert ordfører og rådmann — alt for sjelden tar til motmæle. Det bør de gjøre oftere, for å debattere, informere, avkrefte og bekrefte, og slik holde lokalbefolkninga oppdatert. Og for å kommunisere og skape mer forståelse for og tillit til at de beslutninger som skal tas er de riktige og fornuftige.

Jobben med å få 2021-budsjettet i havn i Senja er ekstremt krevende, og ingen trenger å misunne lokalpolitikerne den uriasposten de nå har. I stedet kunne de ha trengt en ekstra dose omtanke og oppbakking. Og hjelp til å finne gode løsninger. Det kan gjøres gjennom et offentlig ordskifte — med konkrete innspill hvordan denne enorme utfordringen kan løses. Det gjelder ikke minst de ikke lovpålagte tjenestene som nå ligger på blokka..


- Vanskeligste budsjettet jeg har vært med på

Her kan du lese hovedpunktene i neste års budsjett for Senja kommune.


Vi kan bare ikke radere dem ut. Det må finnes måter å organisere tiltakene på, slik at de sikres trygghet og stabilitet i mange år framover.

For lokalpolitikerne vet like godt som de som jobber nært opp til brukerne at regninga kommer til å bli mye større dersom disse tilbudene faller bort. Problemer med rus, psykisk helse eller andre utfordringer kan eskalere — og dermed kreve betydelig mer ressurser fra det offentlige til akutt hjelp, behandling og rehabilitering.

Da biter kommunen seg selv i halen. Det må vi unngå, og det er derfor vi må snakke om det og få jobben gjort. Nå..