Senjalegen har behov for livreddende førstehjelp

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Å skulle erstatte potensielt fire leger, kan vise seg å bli en umåtelig krevende oppgave for den ferske kommunen.

Stian André Lund, journalist

BEKYMRET: Tillitsvalgt for Senjalegen, Per-Kristian Jensen, sier det er flere leger som vurderer å si opp stillingene sine.  Foto: Remy Kristiansen

SLUTTER: Assisterende kommuneoverlege, Steinar Konradsen, har sagt opp sin stilling og blir fastlege i Sørreisa. 

UTFORDRINGER: Senjalegen står overfor store utfordringer på bemanningssiden.  Foto: Susanne Noreng

kommentar

De siste dagers avsløringer om lønnsforskjeller og gratisarbeid hos Senjalegen har slått ned som en aldri så liten bombe i det politiske Senja. Og det med rette. Assisterende kommuneoverlege Steinar Konradsen har allerede meldt overgang til Sørreisa, og ifølge tillitsvalgt hos Senjalegen, Per-Kristian Jensen, står flere leger på trappene og teller på knappene.


Leger søker seg ut av Senja kommune – får bedre vilkår i andre kommuner

Flere leger i Senja kommune har søkt på stillinger utenfor Senja kommune med begrunnelse om at de får bedre lønns og arbeidsvilkår i andre kommuner. Kortere pasientlister og mindre arbeidsbelastning er blant stikkordene.


Det er fortrinnsvis de kommunale legenes grunnlønn og for lange pasientlister som utgjør den store frustrasjonen. Når man da ser for seg skrekk-scenarioet, med enda flere leger som slutter i jobben, vil naturlig nok den allerede tøffe belastningen bli enda mer krevende for de som blir igjen.


Steinar Konradsen fikk bedre betingelser som lege i Sørreisa

Steinar Konradsen var assisterende kommuneoverlege i Senja kommune. Nå har han sluttet til fordel for bedre vilkår som fastlege i Sørreisa.


En annen problemstilling som løftes fram av legene er plassmangel. Finnsnes legekontor har vokst seg for stort og lokalene de disponerer har krympet i takt. Det er med andre ord trangt om saligheta, selv for de få som ser ut til å bli værende. Ifølge tillitsvalgt Jensen har kommunen signalisert at det til ta fire år før et nytt og tredje legekontor kan stå klart. En utfordring som det ikke kan ligge annet enn politisk uvilje bak, dersom man ikke får i stand en raskere løsning, om så en midlertidig variant. For er det noe Finnsnes har mye av, så er det ledige lokaler, i tillegg til bensinstasjoner og frisører selvsagt.

Opplysningene om legenes arbeidshverdag kom som en overraskelse på leder- og nestleder i helse og omsorgsutvalget, henholdsvis Martin Ness (Ap) og Per-Inge Søreng (KrF).

– Vi kan jo ikke blir fri for leger i Senja bare for at de får bedre lønn og vilkår andre steder, sa Martin Ness til Folkebladet tidligere denne uka. Det korte svaret på utvalgslederens utsagn er; Jo, det kan vi. Det at lønn og vilkår sitter fremst i panna på en arbeidstaker, kan umulig være noe stort mysterium. Arbeidsgiveren som tilbyr best og mest, får som regel også best og mest tilbake. Slik fungerer verden, i alle fall i de landene vi nordmenn liker best å sammenligne oss med.


Politikere om legeflukten fra Senja kommune: – Vi må gjøre noe med dette

Flere politikere sier man nå må gjøre noe for å sikre at Senja kommune skal fortsette å ha en god legetjeneste. 27. oktober skal saken opp i helse- og omsorgsutvalget i Senja kommune.


Når man fra før vet at det er mangel på fastleger på landsbasis og at Senja kommune opplever å få svært få søkere på de stillingene som blir lyst ut, er det ikke vanskelig å se alvoret i situasjonen. Å skulle erstatte potensielt fire leger, kan vise seg å bli en umåtelig krevende oppgave for den ferske kommunen. Især når man tilsynelatende ikke kan konkurrere på lønnsbetingelser med kommunene i umiddelbar nærhet.

Men dette er ikke bare en krise for Senjalegen og kommunen. Hevet over tvil er den aller størst for innbyggerne i kommunen. Fastlegeordningen hadde til hensikt, da den ble lansert, å skape forutsigbarhet for lege og pasient. Gi befolkningen et mer eller mindre kjent ansikt å komme til når behovet melder seg. Konsekvensen av forholdene som beskrives hos Senjalegen vil, og har til dels ført til, det stikk motsatte. Nemlig en stor utskifting av leger og mye bruk av vikarer i perioder. Mange opplever et nytt og midlertidig ansikt når de skal besøke sin lege. «Alle som ønsker det skal få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som over tid kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling». Slik lyder Senjalegens ord, på egne nettsider.


Tillitsvalgt:

– Må gjøre vanvittig mye gratisarbeid

Lange pasientlister, dårligere grunnlønn, presset til å jobbe overtid gratis. Tillitsvalgt Per-Kristian Jensen tror Senjalegen kan knekke om ikke det snart blir bedre lønns- og arbeidsvilkår for legene.


Uttrykket å kjenne sin besøkelsestid, gir sjelden bedre gjenklang enn i saker som denne. Her må Senja-politikerne på banen, og det fort. Rådmann Hogne Eidissen legger fram budsjettet for 2021 til uka, og helse- og omsorgsutvalget samles til møte den 27. oktober.

Her må man sette seg ned og få svar på et grunnleggende spørsmål. Hva er verdien, i kroner og øre, av å skulle sitte med ansvar for sine innbyggeres liv og helse. Senja kommune kan i alle fall ikke være bekjent av å legge seg så lavt på lønnsstigen i forhold til sammenlignbare kommuner, ei heller sine egne nabokommuner.

Det å få et kommunalt budsjett til å gå opp i disse dager er i sannhet en prøvelse der både rådmenn og økonomisjefer får bevist hvorfor de tjener nok til salt i grøten. Men i helsesektoren, være det seg legestand, sykepleiere, hjemmetjeneste eller sykehjem, nytter det ikke å spare seg til fant. Det vil etter alle solemerker komme tilbake og bite både den ene og den andre i ræva. Og når man blir bitt i ræva, nytter det ikke bare med et lite plaster på såret. Det kan nok fastlegen skrive under på.