«Politisk «Titanic» for Malangsforbindelsen»

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

LOVNADER: «Helårsferge-kravet er også historien om brutte politiske lovnader».   Foto: Vidar Bjørkli

MALANGSFERGA
  • Malangsforbindelsen er fergeforbindelsen mellom Botnhamn og Brensholmen, som forbinder Senja med Kvaløya.
  • Sommerferga har eksistert i over 20 år, og de siste årene har det vært kjempet for helårsforbindelse. Staten har sagt ja. Torsdag sa fylket nei.
  • Overfarten tar 45 minutter. Tromsø ligger èn times kjøring fra Brensholmen. Botnhamn ligger 45 minutter fra Finnsnes.
kommentar

Så forliste Malangsferga. Drømmen om at sommerferga også skulle bli vinterferge dundret inn i et politisk isfjell. Salmen ved reisens slutt ble sunget av fylkespolitikerne i Troms og Finnmark.

Vi er vitne til nok en politisk samferdselsskandale i vår region. Det er mange av dem, iscenesatt av fylkespolitikere i Troms, nå også Finnmark. Jeg vil nevne tre:

* Gang- og sykkelsti-farsen i Trollvik. Der fylkespolitikerne etter mange års kamp og alt for mange ulykker og dødsfall, sa ja til gang- og sykkelsti langs «blodveien». Det ble bokstavelig talt ei halvveis løsning. Fortsatt gjenstår fire kilometer inn mot Gisundbrua, kanskje den mest trafikkfarlige delen av strekninga.

* Gang- og sykkelstien fra Silsand til Islandsbotn. At denne ikke er bygd for mange, mange år siden er en ren skandale. At det ikke har skjedd dødsulykker langs denne strekningen er et Guds under. Nå starter bygginga. Det er 40 år på overtid.

* Malangsferga. Sommerferga er en gave for turisme og logistikk i hele regionen. Helårsferge burde være en selvfølge. Staten har sagt ja til å ta halve regninga. Torsdag sa fylkespolitikerne, utrolig men sant, nei.

Hvis vi plusser på det generelle vedlikehold, eller grusomme mangel på vedlikehold, på en lang rekke fylkesveier — eksempelvis Målsnesveien, kan vi slå fast at fylkespolitikerne ikke har vært Midt-Troms-regionens fremste velgjørtere de siste tiår, i alle fall ikke på samferdselssektoren. Og våre lokale representanter på fylkestinget har ikke maktet å stå løpet ut, og kanskje blitt overkjørt.

Spørsmålet som tvinger seg fram i kjølvannet av Malangsforbindelsen og den famøse avgjørelsen i fylkestinget torsdag, er om en lang rekke av de mest sentrale fylkespolitikerne egentlig, noen sinne, har ønsket helårsferge over Malangen? Det gjelder ikke bare tidligere samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo (Sp), nå fylkesordfører, slik Rolf Bjørnar Tøllefsen (Høyre) uttalte i Senja kommunestyre torsdag: «Når det gjelder Ivar B. Prestbakmo, som har styrt dette showet i mange år, så har han aldri ville hatt denne ferga», sa husøyværingen Tøllefsen fra talerstolen.

Samme Tøllefsen la fram en interpellasjon i kommunestyret torsdag, nettopp med tanke på at fylkestinget samme dag skulle behandle helårsferge-saken. Han trakk fram hvor viktig det er å få en helårlig ferdselsåre fra Senja og til fastlandet, blant annet med tanke på hvilke konsekvenser det kan få dersom Gisundbrua blir midlertidig stengt. Som den ofte er. Og hele kommunestyret stilte seg enstemmig bak kravet.

På bordet til fylkestinget lå også en forpliktende bekreftelse fra statsminister Erna Solberg, avgitt i august i fjor, om at staten tar halve regninga i minst to år. Men fylkespolitikerne sendte ferga i vinteropplag for godt med stemmetallene 37 mot 20. Ap, SV, Sp og MDG stemte mot. Høyre, Frp, KrF, Venstre, Nordkalottfolket og Rødt stemte for.

Sterke argumenter for vinterferga står i kø. Det handler ikke bare om en alternativ ferdselsåre for Gisundbrua. Det handler om logistikk for folk og fisk og andre varer mellom Senja og Tromsø. Det handler om en sterkt voksende vinterturisme (i alle fall til koronaen tok oss), der ikke minst reiselivet i Tromsø er opptatt av forbindelsen med Senja.

Helårsferge-kravet er også historien om brutte politiske lovnader, og faktisk også positive vedtak på fylkesnivå om at vinterferga skal komme — som i dag ikke er verdt papiret de er skrevet på.

Ivar B. Prestbakmo uttaler at «dersom forslaget skulle støttes nå måtte det tas penger fra noe annet». Ja, selvsagt — det er jo hele politikkens vesen. Og det er her politikerne i den vaklevorne konstruksjonen Troms og Finnmark fylke nå løper fra sine tidligere gode intensjoner og svikter en hel region.

Fylkesordfører Prestbakmo sier fylkeskommunen fortsatt vil jobbe for helårsferge, og skyter mot regjeringa: «Vi har i dag en regjering og statsminister om ikke er opptatt av oss i distrikts-Norge. Sentralisering er regjeringens politikk, og det rammes vi alle av. De kutter hvert eneste år i fylkeskommunens økonomi, noe som gjør det vanskeligere og vanskeligere å sørge for gode samferdselstilbud for innbyggerne og næringslivet», sier Prestbakmo til Folkebladet fredag.

Var det ikke statsministeren som i august lovet å ta halve regninga, Prestbakmo? Hvem er det som løper fra regninga og spleiselaget?

«Dette er politikk på sitt dårligste», uttaler mangeårig fylkespolitiker, Line Miriam Haugan (Frp) fra Senja.

Det er mer. Det er verre. Det er politisk havari.