«På tide med større vyer»

Vy NSB nordnorgebanen jernbane tog  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det er en kamp og et valg de politiske partiene må ta

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Det må ryddes kratt i det politiske landskapet for å få Nord-Norgebanen på skinner. Festtalenes tid må være forbi — det er tid for større vyer i nord.

Sist helg gjorde SVs landsmøte et historisk vedtak om at Nord-Norgebanen må inn i Nasjonal Transportplan. Torsdag gikk Bjørn Inge Mo, fylkesrådslederkandidat for Ap i Troms og Finnmark, på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte, med krav om at planlegging av banen må igangsettes. – Vi kommer ikke til å stå med hua i hånda. Hvis vi mener alvor med det grønne skiftet må vi ha en bærekraftig frakt av naturressursene våre ut i verden, var Mo sitt budskap. Og han minnet landsmøtet om at det ikke lenger er noe «hvis, om og men». Banen må bygges.

Hva Arbeiderpartiets landsmøte lander på, i form av et vedtak eller uttalelse, var ikke klart fredag. Men stemningen er ikke til å ta feil av, mener Mo. Arbeiderpartiet «har ikke noe annet valg» enn å gå inn for planlegging og bygging av banen, mener fylkesrådslederkandidaten fra nord. Det er sterke signaler, og det blir spennende å følge den politiske prosessen framover. Fordi det er ingen tvil om at jernbaneprosjektet nord i landet den siste tiden har passert noen viktige politiske stasjoner.

De fire regjeringspartiene har allerede bestilt ei oppdatert utredning om Nord-Norgebanen. Den skal etter planen legges fram et par dager før 17. maitogene fyller gatene i nord, og skal inneholde et nytt kostnadsoverslag og vurderinger fra Jernbanedirektoratet av den samfunnsøkonomiske verdien. Det kan selvsagt være fristende å tro at denne bestillingen fra regjeringen bare er et skalkeskjul — jernbaneforkjemperne i nord glemmer aldri statsminister Erna Solbergs uttalelser om at det er «for lite folk og for dyrt» å bygge Nord-Norgebanen. En uttalelse som står i stil med «Det er for langt opp dit» da hun skulle kommentere den sviktende beredskapen i Nord-Norge og på Svalbard. Solberg bør jo notere seg at det går jernbaneskinner i områder både i Alaska og Sibir der det knapt bor ei sjel.

Ap i Troms og Finnmark har allerede vedtatt å gå for utbygging fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad. For Arbeiderpartiet kan Nord-Norgebanen bli en kampsak som kan snu stemningen i nord — der Senterpartiet nå framstår som det tydeligste opposisjonspartiet og vinner store velgerskarer på. Det var Arbeiderpartiet og dagens leder Jonas Gahr Støre som lanserte den voldsomme nordområdesatsingen — som vel de fleste her oppe i nord føler er blitt mye tomme ord. Jernbanen kan bli «det store generasjonsprosjektet» som kan løfte landsdelen. Tør Ap å lå den muligheten gå fra seg? Bjørn Inge Mo sitt svar er soleklart «nei». Og han har bred støtte i eget parti i nord.

Det viktigste politiske debatt-tema rundt Nord-Norgebane vil handle om i hvilken grad den blir samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er en debatt som ikke bare må handle om penger, byggekostnader økonomisk nytteverdi. Den må også handle om trygg transport av sjømat og andre naturressurser i en tid med voldsomt — og berettiget — fokus på vogntogenes dødsdans langs nordnorske vinterveier. Og den må handle om klima og miljø; En jernbane i nord er et enormt bidrag til den grønne skiftet.

I Nasjonal Transportplan vil Nord-Norgebanen blir stilt opp mot det generelle veivedlikeholdet i Nord-Norge, nye veiprosjekter, sjømatveier og rassikring. På nasjonalt plan vil banen i nord bli veid opp mot dobbeltspor på Østlandet, store vei- og tunnelprosjekter på Vestlandet og andre store samferdselssatsinger i de mest folkerike delene av Norge.

Det er en kamp og et valg de politiske partiene må ta. Og det skjer noe akkurat nå. SV er klar, Sp er klar, andre småpartier er klar, Ap er på vei — og den nye utredningen kan bli et brennhett politisk dokument for et prosjekt både Stortinget og skiftende regjeringer har vendt tommelen ned for i årevis når festtalene har blitt lagt bort og det har kommet til realpolitikk.

Tiden er kommet for å endre tankegodset, innse at Nord-Norgebanen faktisk er et godt og viktig prosjekt — og vende tommelen opp.