Mens vi venter på Salmar

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Om det blir Klubben eller Øyjordneset vil det være en gigantisk seier med enorme ringvirkninger for hele regionen

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

Sjømatnæringa i Midt-Troms må starte ei ny tidsregning; Før og etter etableringen av Salmars laksefabrikk. Vi snakker om en etablering til 700 millioner kroner, som kan gi 300-400 arbeidsplasser, pluss andre lokale ringvirkninger!

Med andre ord; Vi snakker om den desidert største private arbeidsplassen i regionen. Finnfjord AS har til sammenligning 120 ansatte. En av de store utfordringene vil trolig bli det som kan fortone seg som et «luksusproblem» — å skaffe arbeidskraft nok!

Det er et par år siden Salmar Nords planer ble kjent, omtrent på samme tid som sjømatgiganten etablerte smoltfabrikken i Jøvika på Sør-Senja. Men Salmar har aldri bekreftet hvor fabrikken skal etableres, ut over at det vil bli et sted «mellom Harstad i sør og Tromsø i nord». I mellomtiden har ryktebørsen dirret; Det har vært snakk om etablering i Balsfjord eller i Tromsø — og at man skulle droppe hele fabrikken og satse på slakterier på båt.

«Gjennombruddet» for vårt lokalsamfunn kom sist onsdag, da Salmar sendte ut en pressemelding der Midt-Troms for første gang ble konkret nevnt — i forbindelse med at selskapet i auksjonen på nye laksekonsesjoner fikk tilslag på kjøp av 3.132 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) til en pris på 360 millioner kroner i Troms og Finnmark; «En viktig årsak til denne geografiske vektleggingen under auksjonen, har vært vårt ønske om å sikre råstoff til selskapets planlagte lakseslakteri og foredlingsanlegg i Midt-Troms», heter det i pressemeldingen. Og konsernsjef Olav Andreas Ervik i Salmar AS kunne bekrefte til Folkebladet at det «sirkler seg inn», og at den endelige avgjørelsen vil bli tatt innen sommeren er over.

Det er ord som er gull verdt for Midt-Troms. To lokaliteter er aktuelle; Klubben næringspark på Senja (Grasmyrbotn) og Øyjordneset industripark i Sørreisa. Både Lenvik og Sørreisa har vært på frierføtter til Salmar, og i kulissene har det pågått en voldsom dragkamp for å sikre seg «brura». Lenvik kommunestyre vedtok dagen etter at pressemeldinga gikk ut en fiks ferdig reguleringsplan for Klubben, som gjør at alt er klart for å ta imot et gigantisk lakseslakeri og videreforedlingsanlegg. Og i Sørreisa står også lokalitetene klare — i det som er den gamle «sponplatefabrikken».


Bekrefter laksefabrikk i Midt-Troms

Nå er det bekreftet at Salmar planlegger et slakteri til 700 millioner kroner i Midt-Troms.

For å slå det fast en gang for alle: Om det blir Klubben eller Øyjordneset vil det være en gigantisk seier med enorme ringvirkninger for hele regionen. Fordi: Vi tilhører samme arbeidsmarkedsregion. Skatteinntektene vil kunne flomme til både Sørreisa og nye Senja kommune, og ringvirkningene vil langt på vei bli de samme for regionen som helhet. Veksten i oppdrettsnæringa kommer de fleste kommuner med kystlinje til gode — det viste den siste tildelingen fra Havbruksfondet som ga de fire Senja-kommunene samlet ca 75 millioner kroner på konto, og Sørreisa kommune alene ca. tre millioner kroner.

Salmar: – Vi har snevret inn antall mulige kandidater

SalMar gjennomfører nå sluttanalyser av innkommende svar for å finne ut hvor i Troms de skal plassere sitt nye lakseslakteri. Anlegget vil gi store ringvirkninger for hele landsdelen.

Og for de som håper at en laksefabrikk på Senja er det som må til for å få bedre sjømatveier på øya, er det neppe noen tvil om at veiene må gjennomgå en gigantisk standardheving, uansett som slakteriet havner på Senja eller i Sørreisa. Transporten som foregår i dag med hundrevis av vogntog i uka i toppsesongen, kan bare ikke fortsette, uten opprusting og sikkerhetstiltak.

Potensiale i sjømatnæringa er enormt, ikke minst for vår region. Vi har allerede passert syv milliarder kroner i omsetning i Senja-regionen, og betydelig mer vil det bli når lakseslakteriet fyres i gang. Betydninga for lokalsamfunnet er knapt mulig å forstå. Bare spør hva det betyr på trøndelagsøyene Hitra og Frøya, med tilsammen 9.500 innbyggere — der Salmar investerte 600 millioner kroner i nytt lakseslakteri i 2011, noe som ga nær 400 nye arbeidsplasser. Svaret du får er: «Alt!».