Må bygge tillit og troverdighet

Da kan ikke en stinkende forvaltningsrapport ligge der og forpeste samarbeidsklimaet. Senja kommune fortjener en bedre start.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

REVISJONSRAPPORTEN
  • Kontrollutvalget og KomRev Nord har undersøkt en anskaffelsessak i Lenvik, og konkludrerer med at reglement og habilitetsreglene er brutt, og at dokumentasjon mangler.
  • I løpet av tre og et halvt år utbetalte kommunen 14 millioner kroner til selskapet Visit Senja, der sønnen til tidligere rådmann i Lenvik var underleverandør.
  • Anskaffelsen gjalt helse- og omsorgstjenester til èn bruker.
kommentar

Lenvik-ledelsen bør være sjeleglade for at gravferden for dagens kommune og fødselen av nye Senja kommune er i full gang. Det gir en etterlengtet og unik mulighet til rydding og rundvask — og til å bygge ny tillit og troverdighet.

Den såkalte anskaffelsessaken rir kommunen som en mare. Rapporten fra KomRev Nord er så knusende at den setter hele Lenviks politiske og administrative ledelse på en omdømmemessig prøve av historiske dimensjoner. Ulmebrannen blant «folk flest» på sosiale medier er i ferd med bryte ut i full fyr. Siste fyrstikk som er rippet av er en underskriftsaksjon med krav om politianmeldelse, foreløpig undertegnet av rundt 300 mennesker.


Reagerte da ordfører blandet seg i helsesak

Kommuneoverlege reagerte på det da Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen blandet seg inn i saksbehandlinga av helsesak.

Det store spørsmålet er hvor sterke vaskemidler man skal bruke — slik at både fasade og innhold framstår rent og pent når Senja 2020 skal innredes og tas i bruk. Det er åpenbart at den over 100 siders meget grundige rapporten fra KomRev Nord må få konsekvenser. Skal administrativ og politiske ledelse, og hele organisasjonen Lenvik kommune, gjenskape tillit og troverdighet i det brede lag av folket — og ikke minst få arbeidsro — må det sterk lut til. En juridisk gjennomgang av en uhildet part? Politianmeldelse og etterforskning? Svaret er trolig ja på begge spørsmål dersom prosessen skal framstå troverdig, og det møysommelige arbeidet med å bygge nytt og bedre omdømme skal lykkes.

Rapport avdekker brudd på innkjøpsregler og habilitetsregler:

– Ord og lovnader om bedring er ikke lenger nok

– Aldri før har jeg lest en rapport som så til de grader slakter et forvaltningsorgan som det denne rapporten gjør, sier Agovic-Nordaas om KomRev Nords rapport om Lenvik kommune.

Et av de mest krevende spørsmål nå handler om tid. Det haster voldsomt å starte ryddeprosessen. Første milepæl er kommunestyremøtet 8. mars. Til dette møtet har kommunens eget kontrollutvalg anbefalt politianmeldelse. I en sak der vesentlig dokumentasjon mangler — eller rett og slett er forsvunnet på uforståelig vis, er det åpenbart at politietterforskning og juridiske avveininger og konklusjoner vil ta tid. Men det er grunn til å frykte at administrasjonen og politikerne som skal dra denne kommunen videre, og sørge for en mykest mulig landing i nye Senja kommune, ikke vil få nødvendig arbeidsro før en endelig «dom» foreligger.

Kommunen har tatt noen grep som bør danne grunnlag for forbedring av rutiner; Det er ansatt kommuneadvokat, og ny rådmann og innkjøpssjef er på plass. Men samtidig som man retter blikket framover, må det ryddes i gammelt grums for å skape den nødvendige tillit til system og byråkrati.


Sivertsen: – Det har skjedd en glipp

«En ikke-sak». Slik beskrev Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen det da Kommunal Rapport begynte å stille spørsmål ved rådmannen og hennes stabs habilitet i forbindelse med innkjøpssaka.

Anskaffelsessaken har dimensjoner som stekker seg langt utenfor dagens kommunegrenser. Ikke minst er denne saken som flybensin på bålet av misnøye og mistro som er tent blant lillesøstrene på Senja, som snart skal forenes med storebror Lenvik. Selv om Senja kommune er en godt og fornuftig prosjekt, kan ikke mistillit og følelse av tvangsammenslåing som mange innbyggere i Tranøy, Berg og Torsken fortsatt føler på, feies under teppet.

En ryddeprosess i fullt flomlys er nødt til å komme, og den bør være avsluttet i løpet av dette året. 2019 blir året da de siste byggesteiner for Senja 2020 skal på plass, og det er også året for et valg som skal avgjøre hvem skal styre den nye storkommunen politisk. Da kan ikke en stinkende forvaltningsrapport ligge der og forpeste samarbeidsklimaet. Senja kommune fortjener en bedre start.