Olje gir klar bane

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

JOHAN CASTBERG
  • Oljefeltet ligger nordvest i Barentshavet, midt mellom fastlandet og Bjørnøya.
  • Feltet har en planlagt oppstart i 2022, og vil produsere i 30 år.
  • Etableringskostadene for Statoil er 50 milliarder kroner, og vil være lønnsomt med en oljepris ned mot 35 dollar fatet.
  • Under etableringen vil feltet gi 47.000 årsverk, og skape 500 nye, permanente arbeidsplasser i Nord-Norge.
kommentar

Den litt diffuse nordområdesatsingen har norske topp-politikere nå tidenes sjanse til å gi et konkret, håndfast innhold til å tro på.

For alle som fortsatt ha tro på at både sjømat og olje vil være fundamentalt viktig for denne landsdelen i flere årtier framover, var Statoils beslutning tirsdag om å starte utbyggingen av det gigantiske Johan Castberg-feltet i Barentshavet, en særdeles god nyhet. Og selv om miljøorganisasjonene slett ikke feirer, må det være mulig å ha to tanker i hodet samtidig — og se at Johan Castberg har historiske proporsjoner over seg, og representerer et gjennombrudd i Barentshavet. Som igjen gir enorme ringvirkninger i nord, og muligheter for nye gjennombrudd.


Næringslivet jubler for Johan Castberg

Johan Castberg-prosjektet vil gi rundt 47.000 årsverk i Norge, som ifølge olje- og energiminister Terje Søviknes betyr ufattelig mye mer arbeid i industrien.

For når anleggsfasen for Johan Castberg er over i 2022 og feltet kommer i drift, har Norge tidenes mulighet til å starte byggingen av jernbane i nord. De to prosjektene passer perfekt sammen, og vil gi Nord-Norge og nordområdene et løft som bare kan sammenlignes med gjenreisningen etter krigen. Ikke bare fordi de bedrifter og arbeidsplasser som er skapt innen anlegg og infrastrauktur for Johan Castberg kan avslutte jobben i 2022 og gi seg i kast med jernbanebygging. Men også fordi de to prosjektene sett i sammenheng vil gi enorme stordriftsfordeler, og fordi den nye og massive transportåren en jernbane er, også vil komme petroleumsnæringa til gode.

Og for miljøorganisasjonene må det jo også være en viss trøst i å kunne bite i seg Johan Castberg — og vite at neste steg er en miljøvennlig og kanskje elektrifisert jernbane som kan avløse både tungtransport, fly og andre klimakrevende samferdselsløsninger.

For nordnorsk næringsliv, bygg, anlegg og leverandørindustrien vil man få en bonanza som kan vare ikke bare fire-fem år, men kanskje 10-12 år, hvis man klarer å knekke kinderegget og få storting og regjering til å forstå at de faktisk kan trykke på en knapp som utløser en reell, samfunnsnyttig og framtidsrettet nordområdesatsing. Det vil har sett til nå i «mulighetenes landsdel» har vært tynn suppe og mest verbale, innholdsløse erklæringer.


Aker Solutions får Castberg-kontrakter verdt fire milliarder kroner

Aker Solutions har vunnet kontrakter til den store Statoil-utbyggingen på Johan Castberg-feltet til en verdi av rundt fire milliarder kroner.

En slik satsing i Nord-Norge burde det også kunne være bred politisk enighet om. Det var Jonas Gahr Støre og de rødgrønne som bar fram nordområdesatsingen, som Erna Solberg og de blå lovte å videreføre. Problemet for begge blokker i norsk politikk er å gi ordet «nordområdesatsing» et innhold som nordlendingene kan forstå, tro på og se virkningene av. Her er sjansen.

Rundt om i verden, i betydelig fattigere land enn Norge, sprenges det tunneller, kjøres stein og legges jernbaneskinner i enormt tempo. Jernbane finner du over alt på kloden, eksempelvis langt, langt mot nord i både Sibir, Alaska og Canada. Men ikke nord for Fauske og Narvik i søkkrike, siviliserte Norge. Det er dyrt å bygge jernbane i Norge, men kanskje kan nettopp et samarbeid og samhandling med oljebransjen åpne nye perspektiver på hvordan man kan bygge og drive jernbane i nord på en helt ny måte. Hvem vet? Det er i alle fall ikke prøvd ut.


Statoil har planen klar for giganten Castberg

Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge Statoil.

Vi bor i Norges mest internasjonale region, med grenser til tre land. Våre naboer har også planer om jernbaneskinner mot ishavet. Å få et sammensveiset jernbanenett i nordområdene vil ha uvurderlig betydning for samarbeid over landegrensene — og ha framtidsperspektiver over seg samfunnsmessig som vi ikke har forutsetninger for å skjønne i dag.